Poziv Unije studenata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru svim studentima za učešće na Debatnom turniru

Poziv svim studentima Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru da uzmu učešće na Debatnom turniru koje će se održati u ponedjeljak i utorak, 6. i 7. novembra u Sali za simulovano suđenje Pravnog fakulteta (stara zgrada Pravnog fakulteta, zadnji sprat) - detalji u nastavku.

Nastavnički fakultet radom obilježio Noć istraživača 2017

Nastavnički fakultet radom obilježio Noć istraživača 2017

Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, zajedno sa organizacijskim jedinicama – fakultetima, već drugu godinu učestvuje u evropskom događaju pod nazivom Noć istraživača 2017, predstavljajući dostignuća iz sfere naučnoistraživačkog rada.

Produženje roka UPISA APSOLVENTSKOG STAŽA za SVE STUDENTE ZAVRŠNE GODINE PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA - zaključno sa 31.10.2017.godine

Obavještavamo sve studente završne godine svih načina studiranja I CIKLUSA/DODIPLOMSKOG STUDIJA koji su u akademskoj 2016./17.godini prvi put upisali i ovjerili 8 semestar/IV godinu odnosno VI semestar/III godinu za studente Stručnog studija iz oblasti sporta te studente DRUGOG CIKLUSA/DIPLOMSKOG STUDIJA (upisani prvi put u akademskoj 2016./17.godini, odnosno u II godinu studenti Stručnog studija iz oblasti sporta), a NISU POLOŽILI SVE ISPITE i OKONČALI STUDIJ  TE UPISALI STAŽ ZAKLJUČNO SA 9.10.2017.GODINE,  da je na sjednici NNV-a održanoj 11.10.2017.godine donešena Odluka o produženju roka za UPIS APSOLVENTSKOG STAŽA ZAKLJUČNO SA 31.10.2017.GODINE svakim radnim danom od 10-12 sati na šalteru studentske službe.

 
Molimo studente da ispoštuju produženje roka za upis apsolventskog staža, u protivnom neće moći pristupiti apsolventskim ispitnim rokovima u novembru 2017.godine.

Produženje roka za upis u II, III i IV godinu studentima Nastavničkog fakulteta zaključno sa 31.10.2017.godine

Obavještavamo sve studente Nastavničkog fakulteta da je na sjednici NNV-a održanoj 11.10.2017.godine produžen rok za upis u II, III i IV godinu  zaključno sa 31.10.2017.godine svakim radnim danom od 10-12 sati.
 

Oktobarski ispiti za APSOLVENTE koji su zaključno sa 9.10.2017.godine upisali apsolventski staž

Obavještavamo studente APSOLVENTE koji su u periodu od 2.10.-9.10.2017.godine upisali APSOLVENTSKI STAŽ da će se ispitni rokovi sa jednim terminom održati u periodu od 16.10. - 31.10.2017.godine.
Prijava ispita od 12.10.2017.godine.
Studenti prilikom prvog dolaska, MORAJU PRIJAVITI SVE ISPITE NA KOJE PLANIRAJU IZAĆI.
Rokovi po Odsjecima mogu se pogledati u nastavku.

Dolazak red.prof.Emira Nuhanovića na ispite - petak, 13.10.2017.godine u 10 sati

Obavještavamo studente Odsjeka Muzičke umjetnosti i Razredna nastava da će se svi ispiti koji su bili predviđeni u drugom ispitnom roku u septembru 2017.godine kod red.prof.Emira Nuhanovića održati u PETAK, 13.10.2017.GODINE U 10 SATI, učionica br.201.

Termini za dodatni rok u oktobru za studente studija ZDRAVSTVENA NJEGA, koji su prijavili ispit

Termini za dodatni rok u oktobru za studente Nastavničkog fakulteta u Mostaru, koji su prijavili ispit

U nastavku se nalazi raspored termina za dodatni rok u oktobru po Odsjecima na Nastavničkom fakultetu.

Odluka o izmjeni i dopuni člana 26. stav 2. Pravila studiranja na I ciklusu studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru

Član 26. stav 2. Pravila studiranja na I ciklusu studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru mijenja se i glasi:
 
(1) Student u sljedeću godinu može prenijeti maksimalno 12 ECTS bodova ili 2 (dva) predmeta iz prethodnih godina studija.

DODATNI OKTOBARSKI ROK ZA IMATRIKULANTE

Obavještavamo STUDENTE IMATRIKULANTE da je na sjednici Senata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru održanoj 28.9.2017.godine donesena Odluka o organizovanju DODATNOG OKTOBARSKOG ROKA.
STUDENTI MOGU PRIJAVITI SAMO JEDAN ISPIT.
 
Prijava ispita će se vršiti ISKLJUČIVO u PONEDJELJAK, 9.10.2017.godine u terminu od 10-13 sati.

Dolazak red.prof.Emira Nuhanovića na ispite - petak, 6.10.2017.godine u 10 sati

Obavještavamo studente Odsjeka Muzičke umjetnosti i Razredna nastava da će se svi ispiti koji su bili predviđeni u drugom ispitnom roku u septembru 2017.godine kod red.prof.Emira Nuhanovića održati u PETAK, 6.10.2017.GODINE U 10 SATI, učionica br.204.

Preliminarni raspored I semestra Univerzitetskog studija ZDRAVSTVENA NJEGA za akademsku 2017./2018.godinu

DODATNI OKTOBARSKI ROK za sve studente I ciklusa osim apsolvenata

Obavještavamo SVE STUDENTE PRVOG CIKLUSA/DODIPLOMSKOG STUDIJA osim apsolvenata  da je na sjednici Senata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru održanoj 28.9.2017.godine donesena Odluka o organizovanju DODATNOG OKTOBARSKOG ROKA.
 
STUDENTI MOGU PRIJAVITI SAMO JEDAN ISPIT.
Prijava ispita će se vršiti ISKLJUČIVO u srijedu, 4.10.2017.godine u terminu od 12-15 sati. Detalji vezani za prijavu se mogu pogledati u nastavku.

Brucoški sat

Brucoški sat

Obavještavaju se studenti, upisani u prvu godinu studija u akademskoj 2017/2018. godini, na organizacionim jedinicama Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, da će se manifestacija "Brucoški sat" održati u ponedjeljak 02.10.2017. godine, sa početkom u 11:00 sati, u Sportskoj dvorani „Midthat Hujdur-Hujka" u Kampusu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.
Nakon manifestacije „Brucoški sat" studenti su dužni se uputiti na svoje fakultete/organizacione jedinice, gdje će ih pozdraviti dekani odnosno voditelji studija.

Upražnjena mjesta za upis zainteresiranih kandidata u akademskoj 2017./18.godini

Na sjednici Naučno-nastavnog vijeća Nastavničkog fakulteta u Mostaru, održanoj 19.9.2017.godine donešena je Odluka o popuni upražnjenih mjesta nakon provođenja II upisnog roka za SVE ODSJEKE.
Broj slobodnih mjesta se može pogledati u nastavku.

Upis primljenih kandidata sa PRVOG KONKURSNOG ROKA u akademskoj 2017./18.godini za Odsjeke: Pedagogija, Razredna nastava i Biologija, stud.program Konzervacijska biologija i ekologija - od 22.9. - 29.9.2017.godine

Upis primljenih kandidata sa PRVOG KONKURSNOG ROKA u akademskoj 2017./18.godini  na Odsjeke: Razredna nastava, Pedagogija i Biologija, studijski program Konzervacijska biologija i ekologija će se vršiti u periodu od 22.9. - 29.9.2017.godine svakim radnim danom od 10-12 sati u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta.
 

Rang liste kandidata za upis u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa po Odsjecima Nastavničkog fakulteta u DRUGOM KONKURSNOM ROKU u akademskoj 2017./18.godini i UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA

Rang liste primljenih kandidata po Odsjecima Nastavničkog fakulteta u akademskoj 2017./18.godini - drugi konkursni rok možete pogledati klikom na Odsjek i dokument u pdf-u ispod.
 
Upis primljenih kandidata sa II (drugog) konkursnog roka  u akademskoj 2017./18.godini  na SVE ODSJEKE  će se vršiti u periodu od 22.9. - 29.9.2017.godine svakim radnim danom od 10-12 sati u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta.

Upis apsolventskog staža za SVE STUDENTE ZAVRŠNE GODINE PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA u akademskoj 2017./18.godini

Obavještavamo sve studente ZAVRŠNE GODINE svih načina studiranja I CIKLUSA/DODIPLOMSKOG STUDIJA koji su u akademskoj 2016./17.godini prvi put upisali i ovjerili 8 semestar/IV godinu odnosno VI semestar/III godinu za studente Stručnog studija iz oblasti sporta te studente DRUGOG CIKLUSA/DIPLOMSKOG STUDIJA (upisani prvi put u akademskoj 2016./17.godini, odnosno u II godinu studenti Stručnog studija iz oblasti sporta), a NISU POLOŽILI SVE ISPITE i OKONČALI STUDIJ,  da su dužni u akademskoj 2017./18.godini (staž traje zaključno sa 31.3.2018.godine) upisati APSOLVENTSKI STAŽ u periodu od 2.10 - 9.10.2017.godine svakim radnim danom od 10-12 sati na šalteru studentske službe.

 
Molimo studente da ispoštuju rok za upis apsolventskog staža, POSEBNO STUDENTI KOJI IMAJU NEPOLOŽENE ISPITE, u protivnom neće moći pristupiti apsolventskim ispitnim rokovima u oktobru 2017.godine.
 
Apsolventski Ispitni rokovi će se održati u periodu od 16.10.-31.10.2017.godine

Obnove I, II i III godine u akademskoj 2017./18.godini po kategorijama (uključujući Univerzitetske studije Zdravstvena njega i Dizajn interijera)

Obnove I, II i III godine za sve studente Nastavničkog fakulteta, uključujući i studente studija Zdravstvena njega i Dizajn interijera će se vršiti u periodu od 2.10. - 16.10.2017.godine  svakim radnim danom u terminu od 10-12 sati. U nastavku OBAVEZNO pogledati detalje po kategorijama.

 Upis u II, III i IV godinu u akademskoj 2017./18.godini za sve studente (uključujući studij Zdravstvena njega i Dizajn interijera-II godina) koji imaju uslov (mogu prenijeti u narednu godinu 12 ECTS bodova iz prethodne godine ili 2 (dva) predmeta)

Upis studenata u II, III i IV godinu za sve studente Nastavničkog fakulteta, uključujući i studente studija Zdravstvena njega i Dizajn interijera koji imaju uslov (u narednu godinu mogu prenijeti 12 ECTS bodova iz prethodne godine studija ili 2 (dva) predmeta) će se vršiti u periodu od 25.9. - 6.10.2017.godine  svakim radnim danom u terminu od 10-12 sati. U nastavku OBAVEZNO pogledati detalje po kategorijama.


Četvrtak, 21.9.2017.godine - NERADNI DAN povodom obilježavanja Nove hidžretske 1439. godine

Povodom obilježavanja Nove hidžretske 1439. godine obavještavamo studente da je  četvrtak, 21. septembar 2017. godine neradni dan.

Rang-lista kandidata za upis u I (prvu) godinu I ciklusa univerzitetskog studija DIZAJN INTERIJERA u drugom upisnom roku za akademsku 2017./2018.godinu i UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA

Upis primljenih kandidata će se vršiti u periodu od 22.9. - 29.9.2017.godine svakim radnim danom od 10-12 sati u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta. 

Rang-lista kandidata za upis u I (prvu) godinu I ciklusa univerzitetskog studija ZDRAVSTVENA NJEGA u drugom upisnom roku za akademsku 2017./2018.godinu i UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA

Upis primljenih kandidata će se vršiti u periodu od 22.9. - 29.9.2017.godine svakim radnim danom od 10-12 sati u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta. 

Posjeta Japanske agencije za međunarodnu saradnju

Posjeta Japanske agencije za međunarodnu saradnju

U srijedu 13. septembra, Nastavnički fakultet, Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru posjetili su članovi Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) i profesori sa Nippon Sport Science University iz Tokija, prof. dr Yoshinori Okade i prof. dr Tatsuo Araki.

Prijemni ispit na odsjeku Sport i zdravlje za kandidate koji se zaključno sa 15.9.2017.godine prijave na konkurs (II upisni rok)- ponedjeljak, 18.septembra 2017.godine u 10 sati

Prijemni ispit na Odsjeku Sport i zdravlje za kandidate koji se prijave na konkurs za prijem novih studenata (II upisni rok)  u akademskoj 2017./18.godini zaključno sa 15.9.2017.godine će se održati u ponedjeljak, 18.septembra 2017.godine u 10 sati.
Kandidati su obavezni sa sobom ponijeti ličnu kartu i sportsku opremu i doći ispred zgrade Nastavničkog fakulteta.
Detalji vezani za polaganje prijemnog ispita mogu se pogledati u dokumentu u prilogu.

Odgoda termina dolaska izv.prof. Katje Krolo-Šarac u drugom ispitnom roku u septembru za 30.9.2017.godine

Obavještavamo studente odsjeka Muzičke umjetnosti da izv.prof.Katja Krolo-Šarac odgađa svoj dolazak na drugi ispitni termin u septembru za subotu, 30.9.2017.godine (umjesto ranije dogovorenog 23.9.2017.godine).
Hvala na razumijevanju!

Odgoda termina dolaska red.prof. Ehlimane Tikveša i van.prof.Munira Mešanovića za 16.9.2017.godine

Obavještavamo studente odsjeka Muzičke umjetnosti da red.prof.Ehlimana Tikveša i van.prof.Munir Mešanović odgađaju svoj dolazak na ispitne rokove za subotu, 16.9.2017.godine (umjesto ranije dogovorenog 9.9.2017.godine).
Hvala na razumijevanju!