Važno obavještenje

Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru obavještava sve zainteresirane koji su završili dvogodišnji studij (VI stepen) nastavničkog smjera da planira organizirati doškolovanje to jest mogućnost nastavka školovanja (III i IV godina odnosno 240 ECTS bodova)) za sve studijske programe nastavničkog smjera.
Pored toga Nastavnički fakultet nudi mogućnost upisa na II ciklus (master studij odnosno 300 ECTS bodova)) za sve studijske programe nastavničkog smjera.
Molimo sve zainteresirane da se jave na maill: nf@unmo.ba kako bi pravovremeno i kvalitetno mogli obaviti sve pripreme za početak realizacije projekta. Zainteresirani trebaju popuniti aplikacioni obrazac, koji se nalazi na stranici Fakulteta (nf.unmo.ba) i vratiti na navedenu maill adresu najkasnije do 30.3.2018.
Nastava i ispiti će biti organizirani u Bugojnu i Travniku.
Za dodatne informacije zvati 036 571 216


Rukovodstvo Nastavničkog fakulteta Mostar

Program proslave 41. godišnjice Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Odluke o usvajanju tema i mentora na II ciklusu studija po Odsjecima za akademsku 2017./18. godinu i procedura prijave teme diplomskog rada

OGLAS ZA PRIJEM KANDIDATA NA INSTRUKTIVNI SEMINAR za polaganje pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta

Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru organizuje instruktivni seminar iz pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta (Opšta/Opća pedagogija, Opšta/Opća psihologija, Didaktika, Metodika odgojno-obrazovnog rada i Metodika nastave), kako bi kandidatima pomogli u pripremanju stručnog (pripravničkog) ispita, kao i u unapređenju njihovih profesionalnih kompetencija u nastavi, a u cilju dobivanja uvjerenja u svrhu samostalnog obavljanja vaspitno-nastavnog rada.

Javni konkurs za upis prve generacije polaznika na doktorski studij iz oblasti Kineziologije

Javni konkurs za upis prve generacije polaznika na doktorski studij iz oblasti Kineziologije

Na osnovu člana 103. stav (1) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju u HNK, članova 72., 128. stav (1) tačka c), 163. stav (1) Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa članom 12. i 13. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru i Odlukama Senata, broj: 101-1015/17 od 27. 4. 2017. godine i broj: 101-1263/17 od 26. 05. 2017. godine, Odluke Upravnog odbora Univerziteta broj: 100 - 668/15 od 28. 5. 2015. godine i Odlukom Senata broj: 101 - 2897 /17 od 28.12.2017. godine, Senat Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru raspisuje javni konkurs.

Promocija diplomiranih studenata I i II ciklusa studija i magistara nauka - subota, 10.februar 2018. godine u 11 sati

Promocija diplomiranih studenata I i II ciklusa studija i magistara nauka, koji su svoj studij završili u 2017. godini, održat će se u  subotu, 10.02.2018. godine u 11.00 sati u Sportskoj dvorani, Sjeverni logor, Mostar.
 
Molimo diplomirane studente sa područja Mostara i okoline, koji planiraju PRISUSTVOVATI SVEČANOJ DODJELI DIPLOMA,  da u periodu od 22.1. - 9.2.2018.godine dođu u studentsku službu sa uplatnicom da se potpišu u matičnu knjigu, da bi se izbjegle ogromne gužve na dan promocije.
 
Ostali diplomirani studenti mogu doći i na dan promocije, najkasnije do 10.30 sati sa uplatnicom, ako PLANIRAJU PRISUSTVOVATI SVEČANOJ DODJELI DIPLOMA.
 
Molimo sve diplomirane studente da svoje prisustvo svečanoj dodjeli potvrde na mail djenana.hajdar@unmo.ba ili na telefon 036/571-216 najkasnije do četvrtka, 9.2.2018.godine.

10. broj časopisa Educa

10. broj časopisa Educa

Izašao je novi broj časopisa Educa (godina X, broj 10, 2017). Elektronsko izdanje možete pogledati u arhivi časopisa.

Termini dolazaka profesora sa odsjeka Muzičke umjetnosti u januarsko-februarskim ispitnim rokovima 2018.godine

Dolasci svih profesora sa odsjeka Muzičke umjetnosti u januarsko-februarskim ispitnim rokovima se mogu pogledati u nastavku.

Obavijest o uplati diplome za sve studente I i II ciklusa koji su studij okončali u 2017. godini

Obavještavamo studente I i II ciklusa koji su okončali studij u 2017.godini da su obavezni na ime troškova izrade diplome najkasnije do 31.01.2018.godine uplatiti 100 KM (prvi ciklus), odnosno 200 KM (drugi ciklus). Informacije o načinu uplate se mogu pogledati u nastavku.

Januarsko-februarski ispitni rokovi u akademskoj 2017./18.godini

Studenti su obavezni prije OVJERE SEMESTRA I PRIJAVE ISPITA, uplatiti drugu ratu školarine i donijeti uplatnicu uz semestalni list i prijave za ispit u studentsku službu.

Prijave se kupuju u studentskoj službi u periodu od 5.1. - 12.1.2018.godine isključivo uz index, svakim radnim danom od 10-12 sati.
Prijava ispita - od 15.1. - 20.1.2018.godine.
 
I termin - 22.1. - 7.2.2018.godine
II termin - 8.2. - 24.2.2018.godine
 
Studenti NE MOGU PRIJAVITI DVA ISPITA NA ISTI DAN ODNOSNO POLAGATI ISTI DAN.
 
Način popunjavanja prijave http://nf.unmo.ba/page83911855.aspx

Ovjera ZIMSKOG I UPIS LJETNOG SEMESTRA I PRIJAVA SVIH ISPITA za sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta i Univerzitetskih studija Zdravstvena njega i Dizajn interijera upisane u akademskoj 2017./18.godini - od 15.1. - 20.1.2018.godine

Obavještavamo sve studente Nastavničkog fakulteta i univerzitetskih studija Zdravstvena njega i Dizajn interijera upisane u akademskoj 2017./18.godini da su dužni u periodu od 15.1. - 20.1.2018.godine ovjeriti ZIMSKI I UPISATI LJETNI SEMESTAR TE PRIJAVITI SVE ISPITE ZA JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI TERMIN.
 
PRODAJA PRIJAVA U STUDENTSKOJ SLUŽBI - od 5.1. - 12.1.2018.godine svakim radnim danom od 10-12 sati.
 
Ispitni rokovi će biti objavljeni na web stranici u četvrtak, 21.12.2017.godine.

Uplata druge rate školarine za akademsku 2017./18.godinu za sve studente Nastavničkog fakulteta, studija Zdravstvena njega i Dizajn interijera po kategorijama

Obavještavamo sve studente da su obavezni najkasnije prije prijave ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku uplatiti II (drugu) ratu školarine  za akademsku 2017./18.godinu. Studenti su dužni u polje svrha doznake na uplatnicama OBAVEZNO PISATI ŠIFRU UPLATE sa opisom iste, te uplatnicu donijeti sa indexom u studentsku službu radi evidentiranja uplate u index.Napominjemo da prijava ispita NEĆE BITI MOGUĆA bez uplate rate.
U nastavku detaljno uputstvo za uplatu po kategorijama.

Decembarski ispiti za APSOLVENTE koji su upisali apsolventski staž

Obavještavamo studente APSOLVENTE koji su upisali APSOLVENTSKI STAŽ da će se ispitni rokovi sa jednim terminom održati u periodu od 14.12. - 29.12.2017.godine.
Prijava svih ispita od 7.12. - 13.12.2017.godine.

Konkurs za dodjelu stipendija za akademsku 2017/18. godinu

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK raspisalo je Konkurs za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentske domove redovnim studentima prvog i drugog ciklusa visokog obrazovanja s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona za akademsku 2017/2018. godinu.
Sve informacije se mogu saznati klikom na  http://monkshnk.gov.ba/Obavijest/Pregled/9407.

Odluka o usvajanju tema za izradu završnih radova na I cikusu Stručnog studija iz oblasti sporta za akademsku 2017/18.godinu i procedura prijave teme završnog rada

U nastavku se nalaze:
 
 
- Odluka o usvajanju tema za izradu završnih radova na I ciklusu Stručnog studija iz oblasti sporta za akademsku 2017./2018.godinu
- Obrazac prijave teme završnog rada na I ciklusu Stručnog studija iz oblasti sporta
- Procedura prijave teme završnog rada iz Pravila studiranja na prvom ciklusu/dodiplomskom studiju

Raspored predavanja za studente I i II ciklusa Stručnog studija iz oblasti sporta u akademskoj 2017./18.godini

U prilogu se nalazi raspored predavanja za studente I i II ciklusa Stručnog studija iz oblasti sporta u akademskoj 2017./18.godini.

Upražnjena mjesta za upis zainteresiranih kandidata na DRUGI CIKLUS/DIPLOMSKI STUDIJ u akademskoj 2017./18.godini

Na sjednici Naučno-nastavnog vijeća Nastavničkog fakulteta u Mostaru, održanoj 7.11.2017.godine donešena je Odluka o popuni upražnjenih mjesta NA DRUGOM CIKLUSU/DIPLOMSKOM STUDIJU nakon provođenja II upisnog roka za sve Odsjeke osim odsjeka Psihologija ZAKLJUČNO SA 30.11.2017.GODINE.

Rang liste primljenih kandidata po Odsjecima u DRUGOM konkursnom roku u akademskoj 2017./18.godini - II ciklus studija/diplomski studij i UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA

Rang-liste primljenih kandidata po Odsjecima se nalaze u prilogu.
Upis primljenih kandidata će se vršiti u periodu od 8.11. - 15.11.2017.godine svakim radnim danom od 10-12 sati na šalteru studentske službe Nastavničkog fakulteta.

Novembarski ispiti za APSOLVENTE koji su zaključno sa 31.10.2017.godine upisali apsolventski staž

Obavještavamo studente APSOLVENTE koji su zaključno sa 31.10.2017.godine upisali APSOLVENTSKI STAŽ da će se ispitni rokovi sa jednim terminom održati u periodu od 15.11. - 30.11.2017.godine.
Prijava svih ispita od 6.11. - 10.11.2017.godine.
Ispitni rokovi po Odsjecima se mogu pogledati u nastavku.

Javna prezentacija rezultata istraživanja naučno-istraživačkog projekta

Javna prezentacija rezultata istraživanja naučno-istraživačkog projekta

Nastavnički fakultet, Odsjek sociologija domaćin javne prezentacije rezultata istraživanja naučno-istraživačkog projekta pod nazivom »Nivo participacije mladih u kulturi mladih u Mostaru« i panel diskusije na temu »Mladi i kultura mladih u Mostaru«.

Poziv Unije studenata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru svim studentima za učešće na Debatnom turniru

Poziv svim studentima Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru da uzmu učešće na Debatnom turniru koje će se održati u ponedjeljak i utorak, 6. i 7. novembra u Sali za simulovano suđenje Pravnog fakulteta (stara zgrada Pravnog fakulteta, zadnji sprat) - detalji u nastavku.

Nastavnički fakultet radom obilježio Noć istraživača 2017

Nastavnički fakultet radom obilježio Noć istraživača 2017

Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, zajedno sa organizacijskim jedinicama – fakultetima, već drugu godinu učestvuje u evropskom događaju pod nazivom Noć istraživača 2017, predstavljajući dostignuća iz sfere naučnoistraživačkog rada.

Produženje roka UPISA APSOLVENTSKOG STAŽA za SVE STUDENTE ZAVRŠNE GODINE PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA - zaključno sa 31.10.2017.godine

Obavještavamo sve studente završne godine svih načina studiranja I CIKLUSA/DODIPLOMSKOG STUDIJA koji su u akademskoj 2016./17.godini prvi put upisali i ovjerili 8 semestar/IV godinu odnosno VI semestar/III godinu za studente Stručnog studija iz oblasti sporta te studente DRUGOG CIKLUSA/DIPLOMSKOG STUDIJA (upisani prvi put u akademskoj 2016./17.godini, odnosno u II godinu studenti Stručnog studija iz oblasti sporta), a NISU POLOŽILI SVE ISPITE i OKONČALI STUDIJ  TE UPISALI STAŽ ZAKLJUČNO SA 9.10.2017.GODINE,  da je na sjednici NNV-a održanoj 11.10.2017.godine donešena Odluka o produženju roka za UPIS APSOLVENTSKOG STAŽA ZAKLJUČNO SA 31.10.2017.GODINE svakim radnim danom od 10-12 sati na šalteru studentske službe.

 
Molimo studente da ispoštuju produženje roka za upis apsolventskog staža, u protivnom neće moći pristupiti apsolventskim ispitnim rokovima u novembru 2017.godine.

Produženje roka za upis u II, III i IV godinu studentima Nastavničkog fakulteta zaključno sa 31.10.2017.godine

Obavještavamo sve studente Nastavničkog fakulteta da je na sjednici NNV-a održanoj 11.10.2017.godine produžen rok za upis u II, III i IV godinu  zaključno sa 31.10.2017.godine svakim radnim danom od 10-12 sati.
 

Oktobarski ispiti za APSOLVENTE koji su zaključno sa 9.10.2017.godine upisali apsolventski staž

Obavještavamo studente APSOLVENTE koji su u periodu od 2.10.-9.10.2017.godine upisali APSOLVENTSKI STAŽ da će se ispitni rokovi sa jednim terminom održati u periodu od 16.10. - 31.10.2017.godine.
Prijava ispita od 12.10.2017.godine.
Studenti prilikom prvog dolaska, MORAJU PRIJAVITI SVE ISPITE NA KOJE PLANIRAJU IZAĆI.
Rokovi po Odsjecima mogu se pogledati u nastavku.

Dolazak red.prof.Emira Nuhanovića na ispite - petak, 13.10.2017.godine u 10 sati

Obavještavamo studente Odsjeka Muzičke umjetnosti i Razredna nastava da će se svi ispiti koji su bili predviđeni u drugom ispitnom roku u septembru 2017.godine kod red.prof.Emira Nuhanovića održati u PETAK, 13.10.2017.GODINE U 10 SATI, učionica br.201.

Termini za dodatni rok u oktobru za studente studija ZDRAVSTVENA NJEGA, koji su prijavili ispit