Decembarski ispiti za APSOLVENTE koji su upisali apsolventski staž

Obavještavamo studente APSOLVENTE koji su upisali APSOLVENTSKI STAŽ da će se ispitni rokovi sa jednim terminom održati u periodu od 14.12. - 29.12.2017.godine.
Prijava svih ispita od 7.12. - 13.12.2017.godine.

Konkurs za dodjelu stipendija za akademsku 2017/18. godinu

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK raspisalo je Konkurs za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentske domove redovnim studentima prvog i drugog ciklusa visokog obrazovanja s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona za akademsku 2017/2018. godinu.
Sve informacije se mogu saznati klikom na  http://monkshnk.gov.ba/Obavijest/Pregled/9407.

Odluka o usvajanju tema za izradu završnih radova na I cikusu Stručnog studija iz oblasti sporta za akademsku 2017/18.godinu i procedura prijave teme završnog rada

U nastavku se nalaze:
 
 
- Odluka o usvajanju tema za izradu završnih radova na I ciklusu Stručnog studija iz oblasti sporta za akademsku 2017./2018.godinu
- Obrazac prijave teme završnog rada na I ciklusu Stručnog studija iz oblasti sporta
- Procedura prijave teme završnog rada iz Pravila studiranja na prvom ciklusu/dodiplomskom studiju

Raspored predavanja za studente I i II ciklusa Stručnog studija iz oblasti sporta u akademskoj 2017./18.godini

U prilogu se nalazi raspored predavanja za studente I i II ciklusa Stručnog studija iz oblasti sporta u akademskoj 2017./18.godini.

Upražnjena mjesta za upis zainteresiranih kandidata na DRUGI CIKLUS/DIPLOMSKI STUDIJ u akademskoj 2017./18.godini

Na sjednici Naučno-nastavnog vijeća Nastavničkog fakulteta u Mostaru, održanoj 7.11.2017.godine donešena je Odluka o popuni upražnjenih mjesta NA DRUGOM CIKLUSU/DIPLOMSKOM STUDIJU nakon provođenja II upisnog roka za sve Odsjeke osim odsjeka Psihologija ZAKLJUČNO SA 30.11.2017.GODINE.

Rang liste primljenih kandidata po Odsjecima u DRUGOM konkursnom roku u akademskoj 2017./18.godini - II ciklus studija/diplomski studij i UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA

Rang-liste primljenih kandidata po Odsjecima se nalaze u prilogu.
Upis primljenih kandidata će se vršiti u periodu od 8.11. - 15.11.2017.godine svakim radnim danom od 10-12 sati na šalteru studentske službe Nastavničkog fakulteta.

Novembarski ispiti za APSOLVENTE koji su zaključno sa 31.10.2017.godine upisali apsolventski staž

Obavještavamo studente APSOLVENTE koji su zaključno sa 31.10.2017.godine upisali APSOLVENTSKI STAŽ da će se ispitni rokovi sa jednim terminom održati u periodu od 15.11. - 30.11.2017.godine.
Prijava svih ispita od 6.11. - 10.11.2017.godine.
Ispitni rokovi po Odsjecima se mogu pogledati u nastavku.

Javna prezentacija rezultata istraživanja naučno-istraživačkog projekta

Javna prezentacija rezultata istraživanja naučno-istraživačkog projekta

Nastavnički fakultet, Odsjek sociologija domaćin javne prezentacije rezultata istraživanja naučno-istraživačkog projekta pod nazivom »Nivo participacije mladih u kulturi mladih u Mostaru« i panel diskusije na temu »Mladi i kultura mladih u Mostaru«.

Poziv Unije studenata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru svim studentima za učešće na Debatnom turniru

Poziv svim studentima Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru da uzmu učešće na Debatnom turniru koje će se održati u ponedjeljak i utorak, 6. i 7. novembra u Sali za simulovano suđenje Pravnog fakulteta (stara zgrada Pravnog fakulteta, zadnji sprat) - detalji u nastavku.

Nastavnički fakultet radom obilježio Noć istraživača 2017

Nastavnički fakultet radom obilježio Noć istraživača 2017

Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, zajedno sa organizacijskim jedinicama – fakultetima, već drugu godinu učestvuje u evropskom događaju pod nazivom Noć istraživača 2017, predstavljajući dostignuća iz sfere naučnoistraživačkog rada.

Produženje roka UPISA APSOLVENTSKOG STAŽA za SVE STUDENTE ZAVRŠNE GODINE PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA - zaključno sa 31.10.2017.godine

Obavještavamo sve studente završne godine svih načina studiranja I CIKLUSA/DODIPLOMSKOG STUDIJA koji su u akademskoj 2016./17.godini prvi put upisali i ovjerili 8 semestar/IV godinu odnosno VI semestar/III godinu za studente Stručnog studija iz oblasti sporta te studente DRUGOG CIKLUSA/DIPLOMSKOG STUDIJA (upisani prvi put u akademskoj 2016./17.godini, odnosno u II godinu studenti Stručnog studija iz oblasti sporta), a NISU POLOŽILI SVE ISPITE i OKONČALI STUDIJ  TE UPISALI STAŽ ZAKLJUČNO SA 9.10.2017.GODINE,  da je na sjednici NNV-a održanoj 11.10.2017.godine donešena Odluka o produženju roka za UPIS APSOLVENTSKOG STAŽA ZAKLJUČNO SA 31.10.2017.GODINE svakim radnim danom od 10-12 sati na šalteru studentske službe.

 
Molimo studente da ispoštuju produženje roka za upis apsolventskog staža, u protivnom neće moći pristupiti apsolventskim ispitnim rokovima u novembru 2017.godine.

Produženje roka za upis u II, III i IV godinu studentima Nastavničkog fakulteta zaključno sa 31.10.2017.godine

Obavještavamo sve studente Nastavničkog fakulteta da je na sjednici NNV-a održanoj 11.10.2017.godine produžen rok za upis u II, III i IV godinu  zaključno sa 31.10.2017.godine svakim radnim danom od 10-12 sati.
 

Oktobarski ispiti za APSOLVENTE koji su zaključno sa 9.10.2017.godine upisali apsolventski staž

Obavještavamo studente APSOLVENTE koji su u periodu od 2.10.-9.10.2017.godine upisali APSOLVENTSKI STAŽ da će se ispitni rokovi sa jednim terminom održati u periodu od 16.10. - 31.10.2017.godine.
Prijava ispita od 12.10.2017.godine.
Studenti prilikom prvog dolaska, MORAJU PRIJAVITI SVE ISPITE NA KOJE PLANIRAJU IZAĆI.
Rokovi po Odsjecima mogu se pogledati u nastavku.

Dolazak red.prof.Emira Nuhanovića na ispite - petak, 13.10.2017.godine u 10 sati

Obavještavamo studente Odsjeka Muzičke umjetnosti i Razredna nastava da će se svi ispiti koji su bili predviđeni u drugom ispitnom roku u septembru 2017.godine kod red.prof.Emira Nuhanovića održati u PETAK, 13.10.2017.GODINE U 10 SATI, učionica br.201.

Termini za dodatni rok u oktobru za studente studija ZDRAVSTVENA NJEGA, koji su prijavili ispit

Termini za dodatni rok u oktobru za studente Nastavničkog fakulteta u Mostaru, koji su prijavili ispit

U nastavku se nalazi raspored termina za dodatni rok u oktobru po Odsjecima na Nastavničkom fakultetu.

Odluka o izmjeni i dopuni člana 26. stav 2. Pravila studiranja na I ciklusu studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru

Član 26. stav 2. Pravila studiranja na I ciklusu studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru mijenja se i glasi:
 
(1) Student u sljedeću godinu može prenijeti maksimalno 12 ECTS bodova ili 2 (dva) predmeta iz prethodnih godina studija.

DODATNI OKTOBARSKI ROK ZA IMATRIKULANTE

Obavještavamo STUDENTE IMATRIKULANTE da je na sjednici Senata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru održanoj 28.9.2017.godine donesena Odluka o organizovanju DODATNOG OKTOBARSKOG ROKA.
STUDENTI MOGU PRIJAVITI SAMO JEDAN ISPIT.
 
Prijava ispita će se vršiti ISKLJUČIVO u PONEDJELJAK, 9.10.2017.godine u terminu od 10-13 sati.

Dolazak red.prof.Emira Nuhanovića na ispite - petak, 6.10.2017.godine u 10 sati

Obavještavamo studente Odsjeka Muzičke umjetnosti i Razredna nastava da će se svi ispiti koji su bili predviđeni u drugom ispitnom roku u septembru 2017.godine kod red.prof.Emira Nuhanovića održati u PETAK, 6.10.2017.GODINE U 10 SATI, učionica br.204.

Preliminarni raspored I semestra Univerzitetskog studija ZDRAVSTVENA NJEGA za akademsku 2017./2018.godinu

DODATNI OKTOBARSKI ROK za sve studente I ciklusa osim apsolvenata

Obavještavamo SVE STUDENTE PRVOG CIKLUSA/DODIPLOMSKOG STUDIJA osim apsolvenata  da je na sjednici Senata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru održanoj 28.9.2017.godine donesena Odluka o organizovanju DODATNOG OKTOBARSKOG ROKA.
 
STUDENTI MOGU PRIJAVITI SAMO JEDAN ISPIT.
Prijava ispita će se vršiti ISKLJUČIVO u srijedu, 4.10.2017.godine u terminu od 12-15 sati. Detalji vezani za prijavu se mogu pogledati u nastavku.

Brucoški sat

Brucoški sat

Obavještavaju se studenti, upisani u prvu godinu studija u akademskoj 2017/2018. godini, na organizacionim jedinicama Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, da će se manifestacija "Brucoški sat" održati u ponedjeljak 02.10.2017. godine, sa početkom u 11:00 sati, u Sportskoj dvorani „Midthat Hujdur-Hujka" u Kampusu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.
Nakon manifestacije „Brucoški sat" studenti su dužni se uputiti na svoje fakultete/organizacione jedinice, gdje će ih pozdraviti dekani odnosno voditelji studija.

Upražnjena mjesta za upis zainteresiranih kandidata u akademskoj 2017./18.godini

Na sjednici Naučno-nastavnog vijeća Nastavničkog fakulteta u Mostaru, održanoj 19.9.2017.godine donešena je Odluka o popuni upražnjenih mjesta nakon provođenja II upisnog roka za SVE ODSJEKE.
Broj slobodnih mjesta se može pogledati u nastavku.

Upis primljenih kandidata sa PRVOG KONKURSNOG ROKA u akademskoj 2017./18.godini za Odsjeke: Pedagogija, Razredna nastava i Biologija, stud.program Konzervacijska biologija i ekologija - od 22.9. - 29.9.2017.godine

Upis primljenih kandidata sa PRVOG KONKURSNOG ROKA u akademskoj 2017./18.godini  na Odsjeke: Razredna nastava, Pedagogija i Biologija, studijski program Konzervacijska biologija i ekologija će se vršiti u periodu od 22.9. - 29.9.2017.godine svakim radnim danom od 10-12 sati u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta.
 

Rang liste kandidata za upis u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa po Odsjecima Nastavničkog fakulteta u DRUGOM KONKURSNOM ROKU u akademskoj 2017./18.godini i UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA

Rang liste primljenih kandidata po Odsjecima Nastavničkog fakulteta u akademskoj 2017./18.godini - drugi konkursni rok možete pogledati klikom na Odsjek i dokument u pdf-u ispod.
 
Upis primljenih kandidata sa II (drugog) konkursnog roka  u akademskoj 2017./18.godini  na SVE ODSJEKE  će se vršiti u periodu od 22.9. - 29.9.2017.godine svakim radnim danom od 10-12 sati u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta.

Upis apsolventskog staža za SVE STUDENTE ZAVRŠNE GODINE PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA u akademskoj 2017./18.godini

Obavještavamo sve studente ZAVRŠNE GODINE svih načina studiranja I CIKLUSA/DODIPLOMSKOG STUDIJA koji su u akademskoj 2016./17.godini prvi put upisali i ovjerili 8 semestar/IV godinu odnosno VI semestar/III godinu za studente Stručnog studija iz oblasti sporta te studente DRUGOG CIKLUSA/DIPLOMSKOG STUDIJA (upisani prvi put u akademskoj 2016./17.godini, odnosno u II godinu studenti Stručnog studija iz oblasti sporta), a NISU POLOŽILI SVE ISPITE i OKONČALI STUDIJ,  da su dužni u akademskoj 2017./18.godini (staž traje zaključno sa 31.3.2018.godine) upisati APSOLVENTSKI STAŽ u periodu od 2.10 - 9.10.2017.godine svakim radnim danom od 10-12 sati na šalteru studentske službe.

 
Molimo studente da ispoštuju rok za upis apsolventskog staža, POSEBNO STUDENTI KOJI IMAJU NEPOLOŽENE ISPITE, u protivnom neće moći pristupiti apsolventskim ispitnim rokovima u oktobru 2017.godine.
 
Apsolventski Ispitni rokovi će se održati u periodu od 16.10.-31.10.2017.godine

Obnove I, II i III godine u akademskoj 2017./18.godini po kategorijama (uključujući Univerzitetske studije Zdravstvena njega i Dizajn interijera)

Obnove I, II i III godine za sve studente Nastavničkog fakulteta, uključujući i studente studija Zdravstvena njega i Dizajn interijera će se vršiti u periodu od 2.10. - 16.10.2017.godine  svakim radnim danom u terminu od 10-12 sati. U nastavku OBAVEZNO pogledati detalje po kategorijama.