Izmjene termina za dolaske profesora sa Odsjeka Muzičke umjetnosti u aprilu 2017.godine

van.prof. Ehlimana Tikveša
 
subota, 8.4.2017.godine u 10 sati
_________________________________________________
van.prof. Munir Mešanović
 
subota, 22.4.2017.godine u 10 sati
_________________________________________________
izv.prof. Katja Krolo Šarac
 
subota, 22.4.2017.godine u 10 sati
__________________________________________________
red.prof. Emir Nuhanović
 
 
subota, 22.4.2017.godine u 11.30.sati