Termini dolazaka profesora sa odsjeka Muzičke umjetnosti u septembarskim ispitnim rokovima 2017.godine

van.prof.Munir Mešanović i
van.prof.Ehlimana Tikveša
 
 
subota, 16.9.2017.godine u 10 sati i
subota, 23.9.2017.godine u 10 sati
__________________________________
red.prof.Emir Nuhanović
 
subota, 16.9.2017.godine u 10 sati i
subota, 30.9.2017.godine u 10 sati
 
 __________________________________
 
 mr.art. Katja Krolo-Šarac, izv.prof.
 
srijeda, 6.9.2017.godine u 9 sati i
subota, 30.9.2017.godine u 10 sati
 
Lidija Vladić Mandarić (predmeti koji se odnose na Historiju muzike)
 
utorak, 5.9.2017.godine u 10 sati i
subota, 30.9.2017.godine u 10 sati
 
Vesna Ćubela (Metodika i metodska praksa nastave muzičke kulture I i II)
 
srijeda, 6.9.2017.godine u 12 sati i
srijeda, 20.9.2017.godine u 12 sati