Dodatni rokovi za predmete iz zimskog semestra za Univerzitetski studij Dizajn interijera

Studenti univerzitetskog studija Dizajn interijera koji žele prijaviti ispite iz zimskog semestra u drugom ispitnom roku, obavezni su uz prijavu dostaviti i uplatnicu od 50 KM, svrha doznake: D4128-polaganje ispita na I ciklusu u dopunskim rokovima-po ispitu, žiro-račun: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić"-Nastavnički fakultet