Odluka o dodjeli nagrade dekana - povelje studentima sa najboljim uspjehom sa I i II ciklusa studija ostvarenim u prethodnoj godini studija (akademskoj 2015./16.)

Dodjela nagrada dekana - povelje studentima će se upriličiti u četvrtak, 30.3.2017.godine u 12 sati u dekanatu Nastavničkog fakulteta - sala za sastanke.
Lista studenata se nalazi u Odluci dekana o dodjeli nagrade (u prilogu).