Rang liste kandidata za upis u I (prvu) godinu I i II ciklusa po Odsjecima u prvom konkursnom roku u akademskoj 2017./18.godini

Rang liste kandidata po Odsjecima u akademskoj 2017./18.godini - prvi konkursni rok možete pogledati klikom na Odsjek i dokument u pdf-u ispod.