Septembarski ispitni rokovi u akademskoj 2016./2017.godini

I termin - 28.8. - 14.9.2017.godine

II termin - 15.9. - 30.9.2017.godine (dodatni rok - uz plaćanje)
 
 

Prijave se kupuju u studentskoj službi u periodu od 14.8. - 18.8.2017.godine isključivo uz index, svakim radnim danom od 10-12 sati.

Prijava ispita - od 21.8. - 25.8.2017.godine.
 
Studenti  koji žele prijaviti ispite u drugom ispitnom roku, obavezni su uz prijavu dostaviti i uplatnicu od 50 KM, svrha doznake: N4128-polaganje ispita na I ciklusu u dopunskim rokovima-po ispitu, žiro-račun: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić"-Nastavnički fakultet
 
Studenti NE MOGU PRIJAVITI DVA ISPITA NA ISTI DAN ODNOSNO POLAGATI ISTI DAN.