Rezultati ispita iz Antropomotorike, rađenog: 14.07.2017

Javna odbrana magistarskog rada na II (drugom) ciklusu studija

Studentica Erna Telalović, bakalaureat/bachelor muzičke teorije i pedagogije javno će braniti magistarski rad na II (drugom) ciklusu studija pod naslovom: "Analiza i prezentacija polifonih postupaka u orguljskim fugama J.S. Bacha” dana6. 09. 2017. godine (srijeda) u 12 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.


 

 

Rezultati ispita iz predmeta "Korektivna gimnastika"

rezultati ispita - Odsjek za hemiju

Javna odbrana diplomskog rada na drugom (II) ciklusu studija

Studentica Bernadeta Galijašević, profesorica muzičke kulture teoretsko-muzičkih predmeta (240 ECTS) javno će braniti diplomski rad na drugom (II) ciklusu studija pod nazivom "U dvije u tri”, napjevi iz Usore (poznavanje muzičkih instrumenata) dana 06. 09. 2017. godine u 11 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.

Rezultati ispta iz predmeta Pedagogija slobodnog vremena i Djeca sa teskocama u razvoju

Rezultati iz Psihologije odrasle dobi i starenja

1. NB150055 - PET
2. NB150046 - PET
3. NB150232 - ŠEST
4. NB140063 - ŠEST
5. NB140058 - PET
6. NB140074 - ŠEST

Rezultati ispita iz predmeta Pedagoška psihologija (Odsjek Pedagogija)

Rezultati ispita iz predmeta Fiziologija biljaka održanog 12.7.2017.god.

Rezultati ispita iz predmeta Fiziologija biljaka održanog 12.7.2017.god.

REZULTATI ISPITA IZ BIOMEHANIKE, KONDICIONE PRIPREME MLADIH, TESTIRANJA I MJERENJA, METODOLOGIJE U SPORTU i METODOLOGIJE ISTRAŽIVAČKOG RADA

Rezultati ispita iz predmeta Norma i kultura književnog jezika, održanog 12.7.2017. godine

Teorijski dio iz predmeta Norma i kultura književnog jezika položili su:

NB 160173 6
NB 140146 6

Upis ocjene će se obaviti sutra (četvrtak), 13.7.2017. godine, u 9 h u Kabinetu za vanjske saradnike na Nastavničkom fakultetu. Potpis na ocjenu izvršit će se isti dan. Indekse trebate donijeti u kabinet asistenice Sanje Merzić, broj 101, u zgradi Mo-sporta do 12 h.

Obavijest o potpisu kod doc. dr. Elvire Dilberovic

Rezultati ispita iz predmeta Metodička praksa u školi održan: 12.6.2017.

Rezultati ispita iz predmeta Metodička praksa u školi održan: 12.6.2017.

Rezultati ispita iz predmeta Razvoj arhitekture II - Dizajn interijera, mr. Amila Puzic

Rezultati ispita iz predmeta Predškolska pedagogija II

Rezultati ispita iz predmeta Historija umjetnosti II - Dizajn interijera, mr. Amila Puzic

Rezultati ispita iz predmeta Historija umjetnosti I - Odsjek Razredna nastava, mr. Amila Puzic

Rezultati ispita iz predmeta Edukacijska psihologija II (Imatrikulanti)

Rezultati iz predmeta Razvojna psihologija (Odsjek Biologija))

1. NB160174 - ŠEST - 6 - E

Rezultati ispita iz predmeta Etnologija, održanog 10.7.2017.godine

Položili su:
 
1. Prskalo Lara           7
2. Đolo Anita               7
 
Upis ocjena - srijeda, 12.7.2017.godine u 10 sati.