Konkurs za izbor

Nastavnički fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, na osnovu Odluka Upravnog odbora Fakulteta broj: 141-1-6/225-1/15, 141-1-6/404-1/15 i 141-1-6/404-2/15 raspisuje konkurs za izbore navedene u tekstu Konkursa. Konkurs je objavljen dana 14.5.2015.godine u dnevnim novinama "Dnevni list". Rok za dostavljanje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u "Dnevnom listu". Tekst konkursa i uslovi su navedeni u prilogu.
 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet