Odgađanje ispita kod doc.dr. Emine Ademović, zakazanih 23.9.2015.godine zbog neradnog dana

Novi termini održavanja ispita

 

Morfologija i anatomija bilja – 29.9.2015. u 9 h

Biosistematika kormofita I – 29.9.2015. u 9 h

Medonosno,lekovito i začinsko bilje – 29.9.2015. u 9 h

Biodiverzitet flore i faune – 29.9.2015. u 9 h

Metodička praksa u školi - 29.9.2015. u 9 h

Odgađanje ispita iz predmeta Sociologija morala

Ispit iz premeta "Sociologija morala" koji je bio zakazan za 23.09.2015.  zbog praznika se prolongira za ponedjeljak 28.09.2015. u 10.00 sati, učionica MOS 1.

Odgađanje ispita iz predmeta Siromaštvo i socijalna isključenost - II ciklus Sociologija zbog neradnog dana

Ispit iz predmeta Siromaštvo i socijalna isključenost (Master studij), zakazan za 23.9.2015.godine, odgađa se za  30.09.u 10.00h u kabinetu predmetne profesorice.


Pomjeranje satnice za upis ocjena kod prof. Pehar

Upisi ocjena će se održati 28.9.2015. u 9h kabinetu predmetnih asistentica.

Odgađanje ispita iz predmeta Antropomotorika, zakazanog za srijedu, 23.9.2015.godine

Obavještavamo studente da se ispit iz predmeta Antropomotorika, zakazan za 23.9.2015.godine pomjera za ponedjeljak , 28.9.2015.godine u 11 sati, uč.106, zbog neradnog dana.
 
Studenti koji su prijavili ispit, ne moraju ponovo prijavljivati.

Odgoda ispita na Odsjeku Psihologija, zakazanih za 23.9.2015.godine

Obavještavaju se studenti Odsjeka za psihologiju, da se ispiti, predviđeni za 23.9. u 11.00 (204), pomjeraju na 30.9. u 11.00 (204), zbog praznika.

Biološka psihologija II
Psihopatologija II
Mentalno zdravlje
Razvojna psihopatologija

Obavjestenje za studente Odsjeka likovne umjetnosti o dolasku doc. dr. Dubravke Pozderac Lejlic

Upisi ocjena kod prof. Dragoljuba Krnete

Upisi ocjena iz predmeta na kojima je predmetni nastavnik prof. Dragoljub Krneta će se održati 29.9.2015. u 9h kabinet predmetne ass.

Termin upisa ocjena kod ddr.Lidije Pehar

Upisi ocjena će se održati u ponedjeljak 28.9.2015. u 11h u kabinetu za gostujuće profesore.

Termin upisa ocjena kod prof. Jasne Bogdanović-Čurić

Upisi ocjena kod prof. Jasne Bogdanović-Čurić će se održati u četvrtak 17.9.2015. u 12.30h u kabinetu za gostujuće profesore.

Obavjestenje za studente Odsjeka likovne umjetnosti o dolasku red. prof. Mustafe Skopljaka

Upis ocjena i potpisi kod prof.dr. Izeta Rađe - subota, 5.9.2015.godine u 12 sati

Upis ocjena i potpisi kod prof.dr. Izeta Rađe - subota, 5.9.2015.godine u 12 sati, nova zgrada.

Obavjestenje za studente Odsjeka likovne umjetnosti o dolasku doc. dr. Dubravke Pozderac-Lejlic

Doc. dr. Dubravka Pozderac-Lejlic dolazi održati ispite u utorak, 08.09.2015. godine.

Obavjestenje o promjeni satnice ispita iz predmeta Teorija knjizevnosti, Vjestine govora, Knjizevnost naroda i narodnosti BiH

doc. dr Rijad Novaković - Održavanje odgođenih ispita

Ispiti koji nisu održani zbog terenske nastave u periodu od 24 - 28. 08.2015 (ODSJECI SPORT I ZDRAVLJE, RAZREDNA NASTAVA I STRUČNI STUDIJ SPORTA) održat će se u ČETVRTAK 03.08.2015. godine. SPORT I ZDRAVLJE 10:00 - 11:00 RAZREDNA NASTAVA 11:00 -12:00 STRUČNI STUDIJ SPORTA 12:00-13:00 S poštovanjem, doc. dr Rijad Novaković

Izlet i logorovanje

Potpis na ocjenu kod prof. Dilberovic

AKTIVNOSTI U PRIRODI 2015

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI KOJI SU DUŽNI OBAVITI PRAKTIČNI DIO NASTAVE IZ PREDMETA "AKTIVNOSTI U PRIRODI" (II GODINA DODIPLOMSKOG STUDIJA, II GODINA STRUČNOG STUDIJA IZ OBLASTI SPORTA, KAO I ONI KOJI TO NISU OBAVILI U PROŠLOJ GODINI A BILI SU DUŽNI) DA ĆE SE TERENSKI DIO ODRŽATI U PERIODU OD 22.8. OD 15h DO 29.8. 2015. NA LOKALITETU DREŽNICE. - ZA SVE OSTALE INFORMACIJE SE MOŽETE OBRATITI NA E MAIL ADRESU PREDMETNOG NASTAVNIKA: almir.popo@unmo.ba Predmetni nastavnik: doc.dr. Almir Popo

AKTIVNOSTI U PRIRODI 2015

Obavjestenje o odgodi ispita iz predmeta Knjizevnost naroda i narodnosti BiH

Dolazak prof.dr. Izeta Rađe - petak, 3.7.2015.godine u 16 sati

Obavještavamo studente da će se potpisi, upisi ocjena i usmeni dio ispita kod prof.dr. Izeta Rađe održati u petak, 3.7.2015.godine u 16 sati.

Potpis na ocjenu kod doc. dr. Elvire Dilberovic

Obavjestenje o odrzavanju usmenog dijela ispita iz Kulture usmenog i pisanog izrazavanja na Odsjeku za razrednu nastavu

Potpis na ocjenu kod doc. dr. Elvire Dilberovic

OBAVIJEST ZA PREDMET "AKTIVNOSTI U PRIRODI"

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI KOJI SU DUŽNI OBAVITI PRAKTIČNI DIO NASTAVE IZ PREDMETA "AKTIVNOSTI U PRIRODI" (II GODINA DODIPLOMSKOG STUDIJA, II GODINA STRUČNOG STUDIJA IZ OBLASTI SPORTA, KAO I ONI KOJI TO NISU OBAVILI U PROŠLOJ GODINI A BILI SU DUŽNI) DA ĆE SE GLAVNI SASTANAK U VEZI ODLASKA NA TERENSKI DIO ODRŽATI U SRIJEDU, 24.6. U 9:30 U UČIONICI 106, NA NASTAVNIČOM FAKULTETU.

- NAPOMINJEM DA ĆE SE TERENSKI DIO NASTAVE IZVESTI U PERIODU OD 4.7. DO 11.7. U DREŽNICI.

- ZA SVE OSTALE INFORMACIJE SE MOŽETE OBRATITI NA E MAIL ADRESU PREDMETNOG NASTAVNIKA DOC.DR. ALMIR POPE: almir.popo@unmo.ba

Predmetni nastavnik:

doc.dr. Almir Popo