Rezultati ispita iz predmeta Sociologija na univerzitetskom studiju Zdravstvena njega, održanog 5.9.2017.godine

  1. Pejičić Aleksandra            7
  2. Jazvin Kenan                    6
  3. Čampara Emir                  5
  4. Velagić Alem                     5
Upis ocjena - četvrtak, 7.9.2017.godine u 9 sati.
 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet