Rezultati iz predmeta Multivarijantne metode:dinemzionalni modeli

Rezultati usmenog dijela ispita iz predmeta Metodička praksa b, h, s jezika i književnosti, održanog 27.12.2017. godine

Rezultati Testa II iz predmeta Priroda i drustva

Rezultati ispita iz predmeta Psihologija

NB130074 - 6

Rezultati ispita iz predmeta Edukacijska psihologija I

NB130160 - 6

Rezultati iz Psihologije sporta - predrok

Rezultati ispita iz predmeta Pedagoske teorije

Rezultati ispita iz predmeta Kompjuteri u psihologiji

Na ispitu iz predmeta Kompjuteri u psihologiji održanom 20.12.2017. godine ostvareni su rezultati:
NB160176 - šest (6) - E
Upis ocjena u petak 22.12.2017. godine u 10 sati u kabinetu asistenta.

Rezultati Testa I iz predmeta: Ekologija biljaka

Rezultati ispita iz predmeta Edukacijska psihologija II

NB160176 - šest - 6 - (E)

Rezultati 1. parcijalnog testa iz Morfologije i fonetike, održanog 28.11.2017. godine

Rezultati usmenog dijela ispita iz predmeta Norma i kultura književnog jezika, odrzanog 27.11.2017. godine

NB140200 uslovno, poziva se na dodatna pitanja

Ostali studenti nisu polozili, a na konsultacije mogu doci u petak, 01.12. u 11:00 h u kabinet asist. (Mo-sport) kada ce biti odrzan i ispit za studenta koji je polozio uslovno.

Rezultati Testa I iz predmeta Nacionalni parkovi i parkovi prirode

Rezultati pisanog dijela ispita iz predmeta Norma i kultura književnog jezika, održanog 21.11.2017. godine

NB130045 7
NB130011 6
NB140200 6
NB130223 5/6
NB120208 5

Usmeni dio ispita je u ponedjeljak, 27.11. u 13:30 u uč. MS 2.

Rezultati ispita iz predmeta Edukacijska psihologija I

NB160176 - Šest
NB130160 - Pet

Rezultati Testa I iz predmeta Priroda i drustva

Rezultati ispita iz Socijalne psihologije II

Rezultati iz Socijalne psihologije II, ispit rađen 23.10.2017. 1. NB160176 - sedam - 7 - D 2. NB130172 - pet/šest - 5/6

Rezultati usmenog dijela ispita iz predmeta Norma i kultura književnog jezika

NB130137 sedam
NB130032 sedam
NB130172 pet

Studenti mogu upisati ocjenu u cetvrtak, 26.10. u 12:15 h u mom kabinetu (Mo-sport).

Rezultati ispita iz predmeta Edukacijska psihologija II

NB130062 - 6
NB140090 - 6
NB130172 - 5

Rezultati pisanog dijela ispita iz Norme i kulture književnog jezika, održanog 18.10.2017. godine

NB130053 6
NB130172 6

Ostali studenti nisu položili.

Usmeni dio ispita je u utorak, 24.10.2017. godine u 13:00 h u uč. 4 (Mo-sport).

Rezultati ispita iz predmeta Edukacijska psihologija I

NB130062 - 6
NB130172 - 6

Rezultati ispita iz predmeta Psihologija mišljenja i inteligencije

NB160167 - 5

Title

Rezultati ispita iz predmeta Pedagogija II i Predskolska pedagogija I

Rezultati ispita iz predmeta Sportska rekreacija

Rezultati ispita iz predmeta Historija umjetnosti I, odrzanog 28.09.2017.