Rezultati usmenog dijela ispita iz predmeta Norma i kultura književnog jezika, odrzanog 27.11.2017. godine

NB140200 uslovno, poziva se na dodatna pitanja

Ostali studenti nisu polozili, a na konsultacije mogu doci u petak, 01.12. u 11:00 h u kabinet asist. (Mo-sport) kada ce biti odrzan i ispit za studenta koji je polozio uslovno.

Rezultati Testa I iz predmeta Nacionalni parkovi i parkovi prirode

Rezultati pisanog dijela ispita iz predmeta Norma i kultura književnog jezika, održanog 21.11.2017. godine

NB130045 7
NB130011 6
NB140200 6
NB130223 5/6
NB120208 5

Usmeni dio ispita je u ponedjeljak, 27.11. u 13:30 u uč. MS 2.

Rezultati ispita iz predmeta Edukacijska psihologija I

NB160176 - Šest
NB130160 - Pet

Rezultati Testa I iz predmeta Priroda i drustva

Rezultati ispita iz Socijalne psihologije II

Rezultati iz Socijalne psihologije II, ispit rađen 23.10.2017. 1. NB160176 - sedam - 7 - D 2. NB130172 - pet/šest - 5/6

Rezultati usmenog dijela ispita iz predmeta Norma i kultura književnog jezika

NB130137 sedam
NB130032 sedam
NB130172 pet

Studenti mogu upisati ocjenu u cetvrtak, 26.10. u 12:15 h u mom kabinetu (Mo-sport).

Rezultati ispita iz predmeta Edukacijska psihologija II

NB130062 - 6
NB140090 - 6
NB130172 - 5

Rezultati pisanog dijela ispita iz Norme i kulture književnog jezika, održanog 18.10.2017. godine

NB130053 6
NB130172 6

Ostali studenti nisu položili.

Usmeni dio ispita je u utorak, 24.10.2017. godine u 13:00 h u uč. 4 (Mo-sport).

Rezultati ispita iz predmeta Edukacijska psihologija I

NB130062 - 6
NB130172 - 6

Rezultati ispita iz predmeta Psihologija mišljenja i inteligencije

NB160167 - 5

Title

Rezultati ispita iz predmeta Pedagogija II i Predskolska pedagogija I

Rezultati ispita iz predmeta Sportska rekreacija

Rezultati ispita iz predmeta Historija umjetnosti I, odrzanog 28.09.2017.

Rezultati ispita iz predmeta Norma i kultura književnog jezika

Ispit iz predmeta Norma i kultura književnog jezika, održan 27.9.2017. godine, položio je student NB140192, ocjena 6. Usmeni dio ispita održat će se u utorak, 3.10.2017. godine, kada ostali studenti mogu doći na konsultacije i uvid u radove.

Rezultati ispita iz predmeta Pedagogija slobodnog vremena i Predskolska pedagogija II

Rezultati ispita iz predmeta Religije svijeta i Religije savremenog svijeta, održanih 28.9.2017.godine

Rezultati ispita iz Sintakse i stilistike, održanog 28.9.2017. godine

Rezultati ispita iz Kulture usmenog i pisanog izražavanja, održanog 26.9.2017. godine

Rezultati ispita iz predmeta Psihologija mišljenja i inteligencije

Rezultati ispita iz predmeta Edukacijska psihologija I, Edukacijska psihologija II i Pedagoška psihologija

Rezultati ispita iz predmeta Pedagogija II

Rezultati ispita iz predmeta Etnologija, održanog 27.9.2017.godine

  1. Kovačević Alina           6
  2. Čampara Lejla            6
  3. Buhač Ivan                7
Upis ocjena - petak, 29.9.2017.godine u 9 sati.

Rezultati ispita iz Morfologije i fonetike, odrzanog 25.9.2017. godine

Rezultati teorijskog dijela ispita iz predmeta Norma i kultura književnog jezika

NB130062         7/8
NB130017          8
NB130104          5
NB130032          5
NB130137          5
NB130066          uslovno, poziva se na dodatna pitanja
NB130091          uslovno, poziva se na dodatna pitanja

Upis ocjena je u srijedu, 27.9.2017. godine, u 9 h u Kabinetu za spoljne saradnike na Nastavničkom fakultetu.