REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA TESTIRANJE I MJERENJE U SPORTU, STRUCNI STUDIJ 05.09.2017. GODINE

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA, II CIKLUS - STRUCNI STUDIJ 11.09.2017. GODINE

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA KINEZIOLOŠKA ANTROPOLOGIJA, ODRŽANOG 11.09.2017. GODINE

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA BIOMEHANIKA ( STRUČNI STUDIJ) 11.09.2017. GODINE

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA KONDICIONA PRIPREMA MLADIH, II CIKLUS - STRUČNI STUDIJ 07.09.2017. GODINE

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA BIOMEHANIKA, ODRŽANOG 07.09.2017.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA ANTROPOMOTORIKA, ODRŽANOG 05.09.2017.

REZULTATI ISPITA IZ, PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE U NOGOMETU,ODRŽANOG 07.09.2017

Rezultati ispita iz Norme i kulture književnog jezika, održanog 6.9.2017. godine

Rezultati ispita iz Morfologije i fonetike, održanog 7.9.2017. godine

Univerzitetski studij Dizajn interijera - Rezultati ispita iz predmeta Osnove dizajna I odrzanog 05.09.2017.

Rezultati ispita iz predmeta Psihologija partnerskih odnosa

Rezultati ispita iz predmeta Psihologija mišljenja i inteligencije

Rezultati ispita iz predmeta Psihologija učenja i pamćenja

Rezultati ispita iz predmeta Edukacijska psihologija II

Rezultati ispita iz predmeta Edukacijska psihologija

Rezultati ispita iz predmeta Pedagogija slobodnog vremena

Rezultati ispita iz predmeta Pedagoške teorije, Pedagogija II i Djeca sa teskocama u razvoju

Rezultati ispita iz predmeta: Antropologija sporta, rađenog 5.09.2017

Rezultati ispita iz predmeta Psihologija osjeta i percepcije

Rezultati ispita iz Sintakse i stilistike, održanog 5.9.2017. godine

Rezultati ispita iz predmeta Sociologija na univerzitetskom studiju Zdravstvena njega, održanog 5.9.2017.godine

Rezultati ispita iz predmeta: Strukturalna i funcionalna analiza nogometa, Planiranje i prograiranje u sportu

Rezultati ispita iz predmeta: Antropomotorika (razredna nastava), održanog: 14.07.2017

Rezultati ispita iz predmeta: Antropomotorika (razredna nastava), održanog: 14.07.2017