Rezultati iz predmeta: Psihologija rada I, Odabir i razvoj osoblja

Psihologija rada I: 1. 160176 - sedam - 7 (D)
Odabir i razvoj osoblja: 1. 20743 - devet - 9 (B)

Upisi ocjena u ponedjeljak u 11h kabinet prof. Čauševića

Rezultati ispita iz predmeta Sociologija na studiju Zdravstvena njega, održanog 16.2.2017.godine

Rezultati ispita iz predmeta Psihologija ucenja i pamcenja

Upis ocjena će se održati u ponedjeljak 20.2.2017. u 11.00 h, u kabinetu predmetne asistentice!

Rezultati ispita iz Pedagoške statistike I (15.02.2017.)

Rezultate možete pogledati ovdje.
Uvid u radove i upis ocjena u petak 17.02. 2017. godine u 11 sati u kabinetu asistenta.

Rezultati ispita iz predmeta: Osnove motirke, održanog 13.02.2017 godine.

Rezultati ispita iz predmeta KOmunikologija u sportu

Rezultati ispita iz predmeta: Antropomotorika, Metodologija istraživačkog rada, Transformacioni procesi u sportu, Kineziološka antropologija, Kondiciona priprema u sportu, Planiranje i programiranje u rukometu i Planiranje i programiranje u plivanju

Rezultati ispita iz predmeta Metodika građanskog obrazovanja, održanog 13.2.2017.godine

Rezultati ispita iz predmeta: Istorija psihologije i psihološki pravci

Upis ocjena će se održati u srijedu 15.2.2017. u 12.00, u kabinetu predmetne asistentice!

Rezultati ispita iz predmeta Psihologija

Upis ocjena će se održati u utorak 14.2.2017. u 9,15 h u kabinetu predmetne profesorice!

Rezultati ispita iz predmeta Ucenje i pamcenje

Klinička procjena i Psihologija traume i gubitka

U prilogu su rezultati ispita i obavijest o terminu upisivanja ocjena.

Rezultati ispita iz predmeta Edukacijska psihologija I

Upis ocjena će se održati u srijedu 15.2.2017. godine u 11.00, u kabinetu predmetne asistentice!

Psihopatologija II, Procjena i tretman psihičkih poremećaja i Razvojna psihopatologija

U prilogu su rezultati ispita i obavijest o terminu upisivanja ocjena.

Rezultati ispita iz predmeta Religije savremenog svijeta i Religije svijeta, održanih 9.2.2017.godine

Univerzitetski studij Dizajn interijera Rezultati ispita iz predmeta Historija umjetnosti I

Rezultati ispita iz predmeta Sociologija sporta i Sociologija nasilja u sportu na Stručnom studiju iz oblasti sporta, održanog 7.2.2017.godine

Univerzitetski studij Dizajn interijera Rezultati ispita iz predmeta Elementi vizuelnog oblikovanja

Univerzitetski studij Dizajn interijera Rezultati ispita iz predmeta Osnove dizajna I odrzanog 06.02.2017.

Rezultati ispita iz predmeta: Osnove motirke, održanog 25.01.2017 godine.

Rezultati iz predmeta Pojedinac i socijalna interakcija

Rezultati ispita iz predmeta Predškolska pedagogija I, Specijalna pedagogija I, pedagoške teorije, Inkluzija u odgoju i obrazovanju

Rezultati ispita iz predmeta Pedagogija održanog 02.02.2017.godine

Rezultati ispita iz predmeta Osnove sportskog treninga

Rezultati ispita iz predmeta Antropologija i Antropologija sporta