REZULTATI ISPITA IZ BIOMEHANIKE, KONDICIONE PRIPREME MLADIH, TESTIRANJA I MJERENJA, METODOLOGIJE U SPORTU i METODOLOGIJE ISTRAŽIVAČKOG RADA

Rezultati ispita iz predmeta Norma i kultura književnog jezika, održanog 12.7.2017. godine

Teorijski dio iz predmeta Norma i kultura književnog jezika položili su:

NB 160173 6
NB 140146 6

Upis ocjene će se obaviti sutra (četvrtak), 13.7.2017. godine, u 9 h u Kabinetu za vanjske saradnike na Nastavničkom fakultetu. Potpis na ocjenu izvršit će se isti dan. Indekse trebate donijeti u kabinet asistenice Sanje Merzić, broj 101, u zgradi Mo-sporta do 12 h.

Rezultati ispita iz predmeta Metodička praksa u školi održan: 12.6.2017.

Rezultati ispita iz predmeta Metodička praksa u školi održan: 12.6.2017.

Rezultati ispita iz predmeta Razvoj arhitekture II - Dizajn interijera, mr. Amila Puzic

Rezultati ispita iz predmeta Predškolska pedagogija II

Rezultati ispita iz predmeta Historija umjetnosti II - Dizajn interijera, mr. Amila Puzic

Rezultati ispita iz predmeta Historija umjetnosti I - Odsjek Razredna nastava, mr. Amila Puzic

Rezultati ispita iz predmeta Edukacijska psihologija II (Imatrikulanti)

Rezultati iz predmeta Razvojna psihologija (Odsjek Biologija))

1. NB160174 - ŠEST - 6 - E

Rezultati ispita iz predmeta Etnologija, održanog 10.7.2017.godine

Položili su:
 
1. Prskalo Lara           7
2. Đolo Anita               7
 
Upis ocjena - srijeda, 12.7.2017.godine u 10 sati.

Rezultati ispita iz Sintakse i stilistike, održanog 5.7.2017. godine

Rezultati ispita iz predmeta Edukacijska psihologija II

Rezultati ispita iz predmeta Edukacijska psihologija

Rezultati ispita iz predmeta Edukacijska psihologija I

Rezultati ispita iz predmeta Pedagoška psihologija

Rezultati ispita iz predmeta Kultura usmenog i pisanog izražavanja, održanog 6.7.2017. godine

Rezultati iz predmeta Psihologije grupe, ispita rađen 06.07.2017.

1. NB140042 - osam - 8
2. NB140063 - sedam - 7
3. NB140058 - sedam - 7
4. NB140169 - osam - 8
5. NB140086 - šest - 6
6. NB140091 - osam - 8
7. NB140082 - šest- 6
8. NB140125 - osam - 8

rezultati ispita iz predmeta Pedagoska praksa u predskolskim ustanovama

Rezultati ispita iz predmeta Integrativna biologija održanog 29.6.2017.

Rezultati ispita iz predmeta Integrativna biologija održanog 29.6.2017.

Rezultati ispita iz predmeta Psihologija mišljenja i inteligencije

Rezultati ispita iz predmeta Pedagoška psihologija

Rezultati ispita iz predmeta Pedagogija II

Rezultati ispita iz predmeta Primjena informatičkih tehnologija u istraživanju

Na ispitu iz predmeta Primjena informatičkih tehnologija u istraživanju održanom 05.07.2017. godine ostvareni su sljedeći rezultati:

Azer Ćenan - sedam - 7 (D)
Marinka Boras - sedam - 7 (D)
Ivana Kožul - šest - 6 (E)
Ena Oručević - pet 5 (F)

Upis ocjena u četvrtak 06.07.2017. godine u 09:00 u kabinetu asistenta.

Rezultati ispita iz predmeta Religije svijeta, održanog 5.7.2017.godine

Rezultati ispita iz predmeta Metodička praksa b/h/s jezika i književnosti

Ispit iz iznad navedenog predmeta niko nije položio.

Studenti mogu pogledati radove u četvrtak, 6.7. u 9:00 h u kabinetu asist.