Konsultacije kod prof. Redže Čauševića

Kandidati sa master studija Psihologija akad. 2016/2017. treba da se prije dolaska na konsultacije vezano za izradu rada jave prof. Čauševuću na e-mail (causevic_r@msn.com) te dogovore termin.
 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet