Obavijest o terminu konsultacija kod prof. dr. Spasenije Ćeranić

Termin konsultacija za studente I i II ciklusa: srijeda, 3.5.2017. god. u 14 sati (kabinet gostujućih profesora u novoj zgradi)
 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet