Javna odbrana diplomskog rada na drugom (II) ciklusu studija

Studentica Bernadeta Galijašević, profesorica muzičke kulture teoretsko-muzičkih predmeta (240 ECTS) javno će braniti diplomski rad na drugom (II) ciklusu studija pod nazivom "U dvije u tri”, napjevi iz Usore (poznavanje muzičkih instrumenata) dana 06. 09. 2017. godine u 11 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.
 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet