Konkurs za izbore u zvanja

Nastavnički fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru na osnovu Odluka Upravnog odbora broj: 141-1-6/225-1/15 i 141-1-6/225-2/15 raspisuje konkurs za izbore navedene u tekstu Konkursa.
Konkurs je objavljen 03.04.2015. godine u dnevnim novinama "Dnevnom listu".
Rok za dostavljanje prijava na konkurs traje 15 dana. Tekst konkursa i uslovi navedeni u prilogu.
 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet