Javna odbrana magistarskog rada na II (drugom) ciklusu studija

Studentica Erna Telalović, bakalaureat/bachelor muzičke teorije i pedagogije javno će braniti magistarski rad na II (drugom) ciklusu studija pod naslovom: "Analiza i prezentacija polifonih postupaka u orguljskim fugama J.S. Bacha” na Odsjeku muzičke umjetnosti Nastavničkog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostarupred Komisijom u sljedećem sastavu:

  • Mr. art. Katja Krolo-Šarac, izvanredni profesor na umjetničkom području, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe (zborno pjevanje i sviranje) na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, predsjednik Komisije;
  • Emir Nuhanović, redovni profesor  za užu umjetničku oblast Matično-kreativni predmeti (Dirigovanje, Sviranje horskih partitura, Horsko i solo pjevanje; Solfeggio, Klavir), na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru, mentor i član komisije;
  • dr. sc. Vesna Ćorluka Čerkez, docent za užu naučnu oblast "Klinička psihologija” na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru, član Komisije.

Zamjenski član:

·        mr. Munir Mešanović, vanredni profesor za stručno-umjetnički predmet Horsko dirigovanje, Nastavnički fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

 

Termin javne odbrane navedenog rada je 6. 09. 2017. godine (srijeda) u 12 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.

Navedeni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Nastavničkog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i u Biblioteci Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru svakim radnim danom do 14 sati.

 

 

 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet