Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2021/2022.godini

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2021/2022.godini

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini ostaje otvoren do 4. jula 2021. godine.

Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini ostaje otvoren do 15. oktobra 2021. godine.

U prvu godinu studija u akademskoj 2021/2022. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata.

Detaljno u dokumentu ispod:

Junsko-julski ispitni rokovi u akademskoj 2020/2021.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta+dodatni rok uz plaćanje za predmete iz zimskog semestra

U prilogu se nalazi AŽURIRANA VERZIJA junsko-julskih ispitnih rokova objavljenih 07.05.2021.godine za akademsku 2020/2021.godinu po Odsjecima Nastavničkog fakulteta +DODATNI ROK UZ PLAĆANJE ZA PREDMETE IZ ZIMSKOG SEMESTRA (rokovi usvojeni na sjednici Senata 27.05.2021.godine):

Dodjela Nagrade dekana studentima Nastavničkog fakulteta s najboljim uspjehom u prethodnoj akademskoj 2019/2020.godini

Dodjela Nagrade dekana studentima Nastavničkog fakulteta s najboljim uspjehom u prethodnoj akademskoj 2019/2020.godini

Dana 21.05.2021.godine je održana dodjela Nagrade dekana studentima Nastavničkog fakulteta sa ostvarenim najboljim uspjehom u prethodnoj akademskoj 2019/2020.godini.
 
Detalji se nalaze u nastavku.

Ovjera LJETNOG SEMESTRA za sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta i Univerzitetskih studija Dizajn interijera i Farmacija upisane u akademskoj 2020/2021.godini - od 14.06. - 18.06.2021.godine

Obavještavamo sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta i Univerzitetskih studija Farmacija i Dizajn interijera upisane u akademskoj 2020/2021.godini da su dužni u periodu od 14.06. - 18.06.2021.godine ovjeriti LJETNI SEMESTAR
 
 
LISTA TERMINA OVJERE PO ODSJECIMA, STUDIJIMA I DANIMA SE NALAZI U PRILOGU. MOLIMO STUDENTE DA POŠTUJU TERMINE ZA OVJERU SEMESTRA.

Uplata treće rate školarine za akademsku 2020/2021.godinu za redovne samofinansirajuće i vanredne studente Nastavničkog fakulteta i univerzitetskih studija Farmacija i Dizajn interijera

Obavještavamo sve redovne samofinansirajuće i vanredne studente te studente-imatrikulante da su obavezni najkasnije prije ovjere semestra i prijave ispita u junsko-julskom ispitnom roku uplatiti III (treću) ratu školarine, odnosno studenti-imatrikulanti - II ratu školarine  za akademsku 2020/2021.godinu. Studenti su dužni u polje svrha doznake na uplatnicama OBAVEZNO PISATI ŠIFRU UPLATE sa opisom iste, te uplatnicu donijeti sa indexom i semestralnim listom u studentsku službu.
Napominjemo da ovjera semestra i prijava ispita NEĆE BITI MOGUĆA bez uplate rate.
Detaljne instrukcije za uplatu se nalaze u nastavku.

Junsko-julski ispitni rokovi u akademskoj 2020/2021.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta

U prilogu se nalaze junsko-julski ispitni rokovi u akademskoj 2020/2021.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta.

I ispitni termin: od 21.06. - 06.07.2021.godine

II ispitni termin: od 07.07. - 23.07.2021.godine

Studenti NE MOGU PRIJAVITI DVA ISPITA NA ISTI DAN ODNOSNO POLAGATI ISTI DAN.

Napominjemo da prijava ispita (preko aplikacije eunmo) neće biti moguća bez uplaćene rate (za redovne samofinansirajuće i vanredne studente) i ovjere  ljetnog semestra (za sve studente).

STRUČNA PREDAVANJA ZA STUDENTE I STUDENTICE ODSJEKA PSIHOLOGIJA I SOCIOLOGIJA

STRUČNA PREDAVANJA ZA STUDENTE I STUDENTICE ODSJEKA PSIHOLOGIJA I SOCIOLOGIJA

Nastavnički fakultet/Odsjek psihologija i sociologija imat će dva stručna predavanja u sklopu predmeta Sociologija praka i spolnosti.
Detalji se mogu pogledati u nastavku.

Dodjela nagrada dekana - petak, 21.maja 2021.godine u 11 sati, učionica br.317-II sprat

Odluka o dodjeli nagrade dekana studentima Nastavničkog fakulteta s najboljim uspjehom ostvarenim u akademskoj 2019/2020.godini

U prilogu se nalazi Odluka o dodjeli nagrade dekana studentima Nastavničkog fakulteta s najboljim uspjehom ostvarenim u akademskoj 2019/2020.godini.

Datum dodjele Nagrade dekana biće naknadno utvrđen, o čemu će studenti biti blagovremeno obaviješteni putem e/maila, oglasne ploče, eUniversity platforme i web stranice.

Rapored predavanja iz ljetnog semestra na odsjeku Stručni studij iz oblasti sporta u akademskoj 2020/2021.godini po godinama studija

U prilogu se nalazi raspored predavanja iz ljetnog semestra na Odsjeku stručni studij iz oblasti sporta po godinama studija.

Upis imatrikulacije za studente završnih godina (IV godine, III godine na Stručnom studiju iz oblasti sporta i II ciklusa/diplomskog studija) kojima status ističe 31.03.2021.godine (apsolventski staž)

Obavještavamo studente ZAVRŠNIH GODINA (IV godine svi Odsjeci, III godine na Stručnom studiju iz oblasti sporta i studente II ciklusa/diplomskog studija-svi Odsjeci) kojima status ističe  31.03.2021.godine (apsolventi) da će se UPIS IMATRIKULACIJE vršiti u periodu od 01.04. - 16.04.2021.godine, svakim radnim danom u terminu od 10 do 12 sati u studentskoj službi. Detaljne instrukcije se mogu pogledati u nastavku.

Martovski apsolventski rokovi u akademskoj 2020/2021.godini za studente koji su upisali apsolventski staž - od 15.03. - 31.03.2021.godine

U prilogu se nalaze martovski ispitni rokovi za apsolvente po Odsjecima Nastavničkog fakulteta i instrukcija za prijavu istih.

Poziv za sudjelovanje na zoom promociji filma Miss representation i dijalogu

Nastavnički Fakultet zajedno s TPO Fondacijom Sarajevo i ambasadom Velike Britanije sudjeluje u promociji filma Miss representation kao i dijalogu, organizirane u zoom projekciji s mladima diljem BiH.
Detalji se mogu pogledati u nastavku.

Rasporedi nastave za ljetni semestar akademske 2020/2021.godine po Odsjecima

U prilogu se nalaze rasporedi nastave za ljetni semestar akademske 2020/2021.godine po Odsjecima Nastavničkog fakulteta.

Obavijest o ovjeri IV (četvrtog) i upisu V (petog) semestra za studente Doktorskog studija iz oblasti kineziologije - od 17.02.2021. - 15.03.2021.godine

U prilogu se nalazi obavijest o ovjeri IV (četvrtog) i upisu V (petog) semestra na Doktorskom studiju iz oblasti kineziologije.

Upis primljenih kandidata na Doktorski studij iz oblasti kineziologije

U prilogu se nalazi Odluka o upisu primljenih kandidata na Doktorski studij iz oblasti kineziologije.
 
Upis primljenih kandidata će se vršiti u periodu o 22.01.2021. - 20.02.2021.godine.
 
Detalji se mogu pogledati u nastavku,.

Odluke o usvajanju tema i mentora na II ciklusu studija po Odsjecima za akademsku 2020/2021. godinu i procedura prijave teme diplomskog rada

U prilogu se nalaze Odluke o usvajanju tema i mentora na II ciklusu studija po Odsjecima za akademsku 2020/2021. godinu i procedura prijave teme diplomskog rada.
 
Za prijavu teme je potrebno:
 
  • popunjen obrazac za prijavu teme diplomskog rada - 4 primjerka potpisana od strane prodekana za nastavu, mentora i kandidata (3 primjerka idu na protokol Nastavničkog fakulteta nakon što student uzme potvrdu iz studentske službe o upisu završnog semestra, a 1 mentoru);
  • obrazloženje teme diplomskog rada - 4 primjerka potpisana od strane mentora i kandidata sa biografijom kandidata (3 prinjerka idu na protokol Nastavničkog fakulteta nakon što student uzme potvrdu iz studentske službe o upisu završnog semestra, a 1 mentoru);
  • potvrdu o upisu završnog semestra na II ciklusu - 4 primjerka (uzeti u studentskoj službi - ne podnosi se online zahtjev);

Obavijest o uplati diplome za sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta koji su studij okončali u 2020.godini

Obavještavamo sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta koji su studij okončali u 2020.godini da su obavezni  najkasnije do 10.02.2021.godine na ime troškova izrade diplome uplatiti iznos po instrukciji u nastavku.

Promocija diplomiranih studenata Nastavničkog fakulteta koji su svoj studij završili u 2020. godini, održat će se u  subotu, 13.02.2021. godine u 10.00 sati u zgradi Nastavničkog fakulteta - uč.br.206. Studenti će na mail dobiti raspored dodjele diploma (po abecednom redu).

Ovjera ZIMSKOG I UPIS LJETNOG SEMESTRA za sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta i Univerzitetskih studija: Zdravstvena njega, Dizajn interijera i Farmacija upisane u akademskoj 2020/2021.godini - od 18.01. - 22.01.2021.godine

Obavještavamo sve studente Nastavničkog fakulteta i univerzitetskih studija: Zdravstvena njegaDizajn interijera i Farmacija upisane u akademskoj 2020/2021.godini da su dužni u periodu od 18.01. - 22.01.2021.godine ovjeriti ZIMSKI I UPISATI LJETNI SEMESTAR 
 
LISTA TERMINA OVJERE PO ODSJECIMA I DANIMA ĆE BITI OBJAVLJENA SUTRA, 29.12.2020.GODINE.
MOLIMO STUDENTE DA POŠTUJU TERMINE ZA OVJERU SEMESTRA.
 

Uplata druge rate školarine za akademsku 2020/2021.godinu za sve studente Nastavničkog fakulteta, studija Zdravstvena njega, Dizajn interijera i Farmacija po kategorijama

Obavještavamo sve studente da su obavezni najkasnije prije ovjere semestra i prijave ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku uplatiti II (drugu) ratu školarine  za akademsku 2020/2021.godinu. Studenti su dužni u polje svrha doznake na uplatnicama OBAVEZNO PISATI ŠIFRU UPLATE sa opisom iste, te uplatnicu donijeti sa indexom i semestralnim listom u studentsku službu.
Napominjemo da ovjera semestra i prijava ispita NEĆE BITI MOGUĆA bez uplate rate.

Januarsko-februarski ispitni rokovi u akademskoj 2020/2021.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta

U prilogu se nalaze januarsko-februarski ispitni rokovi u akademskoj 2020/2021.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta.

I ispitni termin: od 25.01. - 10.02.2021.godine

I ispitni termin: od 11.02. - 27.02.2021.godine

Studenti su obavezni prije OVJERE SEMESTRA I PRIJAVE ISPITA, uplatiti drugu ratu školarine i donijeti uplatnicu uz semestalni list u studentsku službu u vrijeme ovjere semestra.

Studenti NE MOGU PRIJAVITI DVA ISPITA NA ISTI DAN ODNOSNO POLAGATI ISTI DAN.

Napominjemo da prijava ispita (preko aplikacije eunmo) neće biti moguća bez uplaćene rate i ovjere zimskog /upisa ljetnog semestra.

Odluke o usvajanju tema za izradu završnih radova na I ciklusu/dodiplomskom studiju po Odsjecima za akademsku 2020/2021.godinu i procedura prijave teme završnog rada

U prilogu se nalaze:

  • Odluke o usvajanju tema završnih radova i mentora po Odsjecima za akademsku 2020./2021.godinu;
  • Obrazac prijave teme završnog rada
  • Procedura prijave teme završnog rada

Decembarski apsolventski rokovi u akademskoj 2020/2021.godini za studente koji su upisali apsolventski staž - od 10.12. - 29.12.2020.godine

 
 
U prilogu se nalaze decembarski ispitni rokovi za apsolvente po Odsjecima Nastavničkog fakulteta.
Obavještavaju se studenti-apsolventi koji su u akademskoj 2020/2021.godini UPISALI APSOLVENTSKI STAŽ da zbog tehničkih problema u sistemu eUNMO decembarske ispitne rokove prijavljuju u studentskoj službi popunjavanjem starog obrasca prijave i predaje iste-ih u studentskoj službi.
Prijave se mogu preuzeti besplatno u studentskoj službi.
Molimo studente da prijave ispite najkasnije dan prije ispita.
 
 

Raspored nastave za predmete iz zimskog semestra u akademskoj 2020/2021.godini na Stručnom studiju iz oblasti sporta na PRVOM I DRUGOM CIKLUSU STUDIJA po godinama

U prilogu se nalaze rasporedi nastave za predmete iz zimskog semestra na Stručnom studiju iz oblasti sporta (PRVI I DRUGI CIKLUS) po godinama.

Rang liste kandidata za upis u I (prvu) godinu drugog ciklusa/diplomskog studija u akademskoj 2020/2021.godini po Odsjecima i obavijest o upisu primljenih kandidata

Rang-liste kandidata za upis u I (prvu) godinu drugog ciklusa/diplomskog studija u akademskoj 2020/2021.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta se nalaze u prilogu.
Upis primljenih kandidata će se vršiti u periodu od 13.11. - 19.11.2020.godine svakim radnim danom od 10-12 sati na šalteru studentske službe Nastavničkog fakulteta (detaljnije u nastavku).

Rasporedi nastave za zimski semestar na II ciklusu/diplomskom studiju akademske 2020.2021.godine

U prilogu se nalaze rasporedi nastave iz zimskog semestra na II ciklusu/diplomskom studiju pod Odsjecima Nastavničkog fakulteta.

Novembarski apsolventski rokovi u akademskoj 2020/2021.godini za studente koji su upisali apsolventski staž - od 12.11. - 30.11.2020.godine

U prilogu se nalaze novembarski ispitni rokovi za apsolvente po Odsjecima Nastavničkog fakulteta.
Obavještavaju se studenti-apsolventi koji su u akademskoj 2020/2021.godini UPISALI APSOLVENTSKI STAŽ da zbog tehničkih problema u sistemu eUNMO novembarske ispitne rokove prijavljuju u studentskoj službi popunjavanjem starog obrasca prijave i predaje iste-ih u studentskoj službi.
Prijave se mogu preuzeti besplatno u studentskoj službi.
Molimo studente da prijave ispite najkasnije dan prije ispita.
Hvala Vam na razumijevanju!!