Odluke o usvajanju tema i mentora na II ciklusu/diplomskom studiju za sve Odsjeke Nastavničkog fakulteta za akademsku 2021/2022. godinu i procedura prijave teme diplomskog rada

U prilogu se nalaze Odluke o usvajanju tema i mentora na II ciklusu/diplomskom studiju po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za akademsku 2021/2022. godinu, procedura prijave teme i obrazac za prijavu teme diplomskog rada.

Obavijest o uplati diplome za sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta koji su studij okončali u 2021.godini

Obavijest o uplati diplome za sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta koji su studij okončali u 2021.godini

Obavještavamo sve studente I i II ciklusa koji su studij okončali u 2021.godini da su obavezni  najkasnije do 31.01.2022.godine ulatiti na ime troškova izrade diplome (instrukcija u nastavku teksta).

Konkurs za izbor rektora Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Konkurs za izbor rektora Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Na osnovu člana 48. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova od 49. do 52. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa Odlukom Senata, broj: 101-3949/21 od 29.12.2021. godine, Senat Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru objavljuje se Konkurs za izbor rektora Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru (detaljno u nastavku teksta)

Januarsko-februarski rokovi u akademskoj 2021/2022.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta (NE PRIJAVLJIVATI ISPITE PRIJE OVJERE SEMESTRA)

U prilogu se nalaze januarsko-februarski ispitni rokovi za akademsku 2021/2022.godinu po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za SVE STUDENTE i APSOLVENTE i IMATRIKULANTE.

I ispitni termin: od 24.01. - 09.02.2022.godine

II ispitni termin: od 10.02. - 26.02.2022.godine

Studenti NE MOGU PRIJAVITI DVA ISPITA NA ISTI DAN ODNOSNO POLAGATI ISTI DAN.

VAŽNO: MOLIMO STUDENTE DA NE PRIJAVLJUJU ISPITE PRIJE NEGO ŠTO OVJERE SEMESTAR U SEDMICI OVJERE OD 17.01.-21.01.2022.GODINE

Ovjera ZIMSKOG/upis LJETNOG SEMESTRA za sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta upisane u akademskoj 2021/2022.godini - od 17.01. - 21.01.2022.godine (termini po Odsjecima u nastavku)

Ovjera zimskog/upis ljetnog semestra za sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta će se vršiti u periodu od 17.01. - 21.1.2022.godine u precizno određenim terminima po Odsjecima koji se nalaze u prilogu.Ovjera semestra je uslov za prijavu ispita u januarsko-febraurskom ispitnom roku 2022.godine

Uplata druge rate školarine za akademsku 2021/2022.godinu za sve studente Nastavničkog fakulteta po kategorijama

Obavještavamo sve studente da su obavezni najkasnije prije ovjere semestra i prijave ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku 2022.godine uplatiti II (drugu) ratu školarine za akademsku 2021/2022.godinu. Studenti su dužni u polje svrha doznake na uplatnicama OBAVEZNO PISATI ŠIFRU UPLATE sa opisom iste, te uplatnicu donijeti sa indexom i semestralnim listom u studentsku službu.

Napominjemo da ovjera semestra i prijava ispita NEĆE BITI MOGUĆA bez uplate rate.

Detalji i precizna instrukcija se nalazi u nastavku.

Odluke o usvajanju tema za izradu završnih radova na I ciklusu/dodiplomskom studiju po Odsjecima za akademsku 2021/2022.godinu i procedura prijave teme završnog rada

U prilogu se nalaze Odluke o usvajanju tema za izradu završnih radova na I ciklusu/dodiplomskom studiju po Odsjecima za akademsku 2021/2022.godinu, obrazac prijave teme završnog rada i procedura prijave teme završpnog rada.

Decembarski apsolventski ispitni rokovi za studente koji su u akademskoj 2021/2022.godini upisali apsolventski staž

U prilogu se nalaze decembarski apsolventski ispitni rokovi po Odsjecima za studente koji su u akademskoj 2021/2022.godini upisali apsolventski staž.
 
Prijava ispita u decembarskom apsolventskom roku vrši se popunjavanjem starih prijava koje se mogu besplatno preuzeti u studentskoj službi. Molimo studente da najkasnije dan prije planiranog ispita prijave ispit.
 
Studenti ne mogu prijaviti dva ispita na isti dan.

Obavijest o nastupnom predavanju Armina Osmanovića - utorak, 07.12.2021.godine u 16.15. sati

Nastupno predavanje Armina Osmanovića na temu "Kategorizacija, opservacija i tretman djece sa poteškoćama u razvoju" će se održati u utorak, 07.12.2021.godine sa početkom u 16.15.sati.

Obavijest o nastupnom predavanju Amile Mujezinović - utorak, 07.12.2021.godine u 15.30.sati

Nastupno predavanje Amile Mjezinović na temu "Kategorije djece sa poteškoćama u razvoju" će se održati u utorak, 07.12.2021.godine sa početkom u 15.30.sati

Novembarski apsolventski ispitni rokovi za studente koji su u akademskoj 2021/2022.godini upisali apsolventski staž

U prilogu se nalaze novembarski apsolventski ispitni rokovi po Odsjecima za studente koji su u akademskoj 2021/2022.godini upisali apsolventski staž.

Raspored nastave iz zimskog semestra na Odsjeku Stručni studij iz oblasti sporta u akademskoj 2021/2022.godini

U prilogu se nalazi raspored nastave iz zimskog semestra na Odsjeku Stručni studij iz oblasti sporta u akademskoj 2021/2022.godini

SOKRATOVI KAFEI U MOSTARU

SOKRATOVI KAFEI U MOSTARU

Treću godinu za redom, u organizaciji TPO fondacije iz Sarajeva i Nastavničkog fakulteta/Odsjeka psihologija i sociologija Univerziteta „Džemal Bijedić u Mostaru, održat će se četiri susreta pod nazivom „Sokratov kafe". 

Rasporedi nastave za II ciklus /diplomski studij po odsjecima Nastavničkog fakulteta u akademskoj 2021./2022.godini

U prilogu se nalaze rasporedi nastave za II ciklus /diplomski studij po odsjecima Nastavničkog fakulteta u akademskoj 2021./2022.godini.
Nastava počinje u ponedjeljak, 25.10.2021.godine.

Rang liste kandidata za upis u I (prvu) godinu drugog ciklusa/diplomskog studija u akademskoj 2021/2022.godini po Odsjecima i obavijest o upisu primljenih kandidata

U prilogu se nalaze rang-liste primljenih kandidata  za upis u I (prvu) godinu drugog ciklusa/diplomskog studija u akademskoj 2021/2022.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta.
 
Upis primljenih kandidata će se vršiti u periodu od 25.10. - 27.10.2021.godine (ponedjeljak, utorak i srijeda) od 09.30-12 sati na šalteru studentske službe Nastavničkog fakulteta.

Oktobarski apsolventski ispitni rokovi za studente koji su u akademskoj 2021/2022.godini upisali apsolventski staž

U prilogu se nalaze oktobarski apsolventski ispitni rokovi po Odsjecima za studente koji su u akademskoj 2021/2022.godini upisali apsolventski staž.
 
Prijava ispita u oktobarskom apsolventskom roku vrši se popunjavanjem starih prijava koje se mogu besplatno preuzeti u studentskoj službi. Molimo studente da najkasnije dan prije planiranog ispita prijave ispit.
Dva ispita se ne mogu prijaviti na isti dan.

eUNMO informacijski sistem - Uputstvo za studente prve godine

eUNMO informacijski sistem - Uputstvo za studente prve godine

U prilogu se nalazi precizno uputstvo za eUNMO informacijski sistem -za studente I (prve) godine.

Brucoški sat - ponedjeljak, 04.10.2021.godine u 11 sati na otvorenom (teren za veliki fudbal pored Rektorata)

Brucoški sat - ponedjeljak, 04.10.2021.godine u 11 sati na otvorenom (teren za veliki fudbal pored Rektorata)

U prilogu se nalaze detalji i instrukcija vezana za brucoški sat te obraćanje dekana Nastavničkog fakulteta u Mostaru studentima.

Rasporedi nastave za zimski semestar akademske 2021/2022.godine po Odsjecima Nastavničkog fakulteta

U prilogu se nalaze rasporedi nastave za zimski semestar akademske 2021/2022.godine po Odsjecima Nastavničkog fakulteta

Upis/produženje imatrikulacije u akademskoj 2021/2022.godini za studente-imatrikulante I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta (od 04.10.-08.10.2021.godine)

Obavještavamo studente - imatrikulante kojima status ističe 30.09.2021.godine, a koji su upisali semestar imatrikulacije u akademskoj 2020/2021.godini da su dužni produžiti imatrikulaciju u akademskoj 2021/2022.godini (zaključno sa 31.03.2022.godine)

Upis imatrikulacije će se vršiti u periodu od 04.10. – 08.10.2021.godine (detalji se nalaze u nastavku)

Rang liste primljenih kandidata po Odsjecima u drugom konkusnom roku za akad. 2021/2021.godinu i UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA na Odsjeke: Psihologija i sociologija, Sport i zdravlje i Pedagogija

Rang liste primljenih kandidata po Odsjecima za akademsku 2021/2022.godinu - drugi konkursni rok se mogu pogledati klikom na Odsjek i dokument u pdf-u ispod.

 

Upis primljenih kandidata  za  akademsku 2021/2022.godinu na Odsjeke Psihologija i sociologija, Sport i zdravlje i Pedagogija će se vršiti u periodu od 27.09. - 01.10.2021.godine (termini u nastavku)

Upis APSOLVENTSKOG STAŽA U AKAD.2021/2022.GODINI za SVE STUDENTE ZAVRŠNE GODINE I i II ciklusa NASTAVNIČKOG FAKULTETA (koji neće okončati studij zaključno sa 30.9.2021.god.)

Upis apsolventskog staža vršit će se u periodu od 04.10 - 08.10.2021.godine svakim radnim danom od 10-12 sati na šalteru studentske službe.
Precizna instrukcija se nalazi u nastavku teksta. Molimo studente da pažljivo pročitaju instrukciju za upis apsolventskog staža.

Obnove I, II i III godine u akademskoj 2021/2022.godini ZA SVE STUDENTE NASTAVNIČKOG FAKULTETA po kategorijama

Obnove I, II i III godine će se vršiti u periodu od 27.09. - 01.10.2021.godine svakim radnim danom u tačno označenim terminima za svaki Odsjek (pogledati u nastavku teksta).

Molimo studente da poštuju navedene termine za obnovu godine.

Upis u II, III i IV godinu u akademskoj 2021/2022.godini za sve studente Nastavničkog fakulteta koji imaju uslov (mogu prenijeti u narednu godinu najviše 3 (tri) nepoložena predmeta

Upis će se vršiti u periodu od 27.09. - 01.10.2021.godine svakim radnim danom u tačno označenim terminima za svaki Odsjek (raspored termina po Odsjecima u prilogu).
Molimo studente da se pridržavaju termina (u prilogu) i po mogućnosti da kupe upisne materijale ranije da ne bi došlo do stvaranja gužvi u hodniku.

Prijemni ispit na Odsjeku Sport i zdravlje za kandidate koji se zaključno sa 17.09.2021.godine prijave na konkurs za upis studenata u I godinu- ponedjeljak, 20.septembra 2021.godine u 9 sati

Prijemni ispit na Odsjeku Sport i zdravlje za kandidate koji se prijave na konkurs za prijem novih studenata  u akademskoj 2021/2022.godini zaključno sa 17.09.2021.godine će se održati u ponedjeljak, 20.septembra 2021.godine u 9 sati.
Kandidati su obavezni sa sobom ponijeti ličnu kartu i sportsku opremu i doći ispred zgrade Nastavničkog fakulteta.
Detalji vezani za polaganje prijemnog ispita mogu se pogledati u dokumentu u prilogu.

Odluka o dopuni Odluke o izmjeni i dopuni člana 26.stav (2), a koja se odnosi na prenos najviše 3 (tri) nepoložena predmeta iz prethodnih godina u višu godinu studija u akademskoj 2021/2022.godini

U prilogu se nalazi Odluka o dopuni Odluke o izmjeni i dopuni člana 26. stav (2) Pravila studiranja na prvom ciklusu studija/dodiplomskom studiju na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru

Drugi upisni rok - KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija

Drugi upisni rok - KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini ostaje otvoren do 17. septembra 2021. godine.

Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini ostaje otvoren do 15. oktobra 2021. godine.

U prvu godinu studija u akademskoj 2021/2022. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata.

Detaljno u dokumentu u nastavku teksta.