Rang liste primljenih kandidata po Odsjecima u drugom konkusnom roku za akad. 2021/2021.godinu i UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA na Odsjeke: Psihologija i sociologija, Sport i zdravlje i Pedagogija

Rang liste primljenih kandidata po Odsjecima za akademsku 2021/2022.godinu - drugi konkursni rok se mogu pogledati klikom na Odsjek i dokument u pdf-u ispod.

 

Upis primljenih kandidata  za  akademsku 2021/2022.godinu na Odsjeke Psihologija i sociologija, Sport i zdravlje i Pedagogija će se vršiti u periodu od 27.09. - 01.10.2021.godine (termini u nastavku)

Upis APSOLVENTSKOG STAŽA U AKAD.2021/2022.GODINI za SVE STUDENTE ZAVRŠNE GODINE I i II ciklusa NASTAVNIČKOG FAKULTETA (koji neće okončati studij zaključno sa 30.9.2021.god.)

Upis apsolventskog staža vršit će se u periodu od 04.10 - 08.10.2021.godine svakim radnim danom od 10-12 sati na šalteru studentske službe.
Precizna instrukcija se nalazi u nastavku teksta. Molimo studente da pažljivo pročitaju instrukciju za upis apsolventskog staža.

Obnove I, II i III godine u akademskoj 2021/2022.godini ZA SVE STUDENTE NASTAVNIČKOG FAKULTETA po kategorijama

Obnove I, II i III godine će se vršiti u periodu od 27.09. - 01.10.2021.godine svakim radnim danom u tačno označenim terminima za svaki Odsjek (pogledati u nastavku teksta).

Molimo studente da poštuju navedene termine za obnovu godine.

Upis u II, III i IV godinu u akademskoj 2021/2022.godini za sve studente Nastavničkog fakulteta koji imaju uslov (mogu prenijeti u narednu godinu najviše 3 (tri) nepoložena predmeta

Upis će se vršiti u periodu od 27.09. - 01.10.2021.godine svakim radnim danom u tačno označenim terminima za svaki Odsjek (raspored termina po Odsjecima u prilogu).
Molimo studente da se pridržavaju termina (u prilogu) i po mogućnosti da kupe upisne materijale ranije da ne bi došlo do stvaranja gužvi u hodniku.

Prijemni ispit na Odsjeku Sport i zdravlje za kandidate koji se zaključno sa 17.09.2021.godine prijave na konkurs za upis studenata u I godinu- ponedjeljak, 20.septembra 2021.godine u 9 sati

Prijemni ispit na Odsjeku Sport i zdravlje za kandidate koji se prijave na konkurs za prijem novih studenata  u akademskoj 2021/2022.godini zaključno sa 17.09.2021.godine će se održati u ponedjeljak, 20.septembra 2021.godine u 9 sati.
Kandidati su obavezni sa sobom ponijeti ličnu kartu i sportsku opremu i doći ispred zgrade Nastavničkog fakulteta.
Detalji vezani za polaganje prijemnog ispita mogu se pogledati u dokumentu u prilogu.

Odluka o dopuni Odluke o izmjeni i dopuni člana 26.stav (2), a koja se odnosi na prenos najviše 3 (tri) nepoložena predmeta iz prethodnih godina u višu godinu studija u akademskoj 2021/2022.godini

U prilogu se nalazi Odluka o dopuni Odluke o izmjeni i dopuni člana 26. stav (2) Pravila studiranja na prvom ciklusu studija/dodiplomskom studiju na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru

Drugi upisni rok - KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija

Drugi upisni rok - KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini ostaje otvoren do 17. septembra 2021. godine.

Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini ostaje otvoren do 15. oktobra 2021. godine.

U prvu godinu studija u akademskoj 2021/2022. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata.

Detaljno u dokumentu u nastavku teksta.

Ovjera I semestra na Doktorskom studiju iz oblasti kineziologije

Ovjera I (prvog) semestra na Doktorskom studiju iz oblasti kineziologije za kandidate druge generacije vršit će se u periodu od 25.08. - 03.09.2021.godine svakim radnim danom u studentskoj službi Fakulteta.
Detalji se mogu pogledati u nastavku,

Septembarski ispitni rokovi u akademskoj 2020/2021.god.

 I termin -30.08. - 11.09.2021.godine

II termin - 13.09. - 25.09.2021.godine (uz plaćanje 80 KM po predmetu)

Studenti NE MOGU PRIJAVITI DVA ISPITA NA ISTI DAN ODNOSNO POLAGATI ISTI DAN.

U prilogu se nalaze termini ispitnih rokova po Odsjecima Nastavničkog fakulteta i precizna instrukcija za plaćanje dodatnih rokova te način prijave za studente-imatrikulante.

Obavijest o online pristupnom predavanju dr. Esveda Kajtaza - ponedjeljak, 19.07.2021.godine u 11 sati i link za pristup

Pristupno predavanje dr. Esveda Kajtaza održat će se online u ponedjeljak, 19.07.2021. godine sa početkom u 11 sati.
LINK ZA PRISTUPNO PREDAVANJE
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzM3ZWVjZDctZjlmOC00MGQ5LTgzZGYtZGJmN2RjN2I4Mzlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2271de8489-e00a-4976-bcb0-07656570fbda%22%2c%22Oid%22%3a%22958c5d8d-1489-458c-8212-91ea7766e7d5%22%7d

Rang liste prijavljenih i primljenih kandidata po Odsjecima u prvom konkur.roku za akad. 2021/2021.godinu i UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA na Odsjeke: Psihologija i sociologija, Sport i zdravlje, Razredna nastava, Pedagogija i Stručni studij iz oblasti sporta

U prilogu se nalaze  Rang liste prijavljenih i primljenih kandidata po Odsjecima za akademsku 2021/2022.godinu - prvi konkursni rok i instrukcija za upis primljenih kandidata na Odsjeke: Psihologija i sociologija, Sport i zdravlje, Razredna nastava, Pedagogija i Stručni studij iz oblasti sporta koji će se vršiti u periodu od 15.07. - 22.07.2021.godine svakim radnim danom u terminu od 10-12 sati (neradni dani za Kurban bajram 20.07. i 21.07.2021.godine).

Live webinar Waste production-A new life for waste - četvrtak, 08.07.2021.godine od 13-14 sati

Live webinar Waste production-A new life for waste - četvrtak, 08.07.2021.godine od 13-14 sati

Obavještavamo sve zainteresirane nastavnike, saradnike i studente da će se live webinar na temu Waste production - A new life for waste održati u četvrtak, 08.07.2021.godine u terminu od 13-14 sati.

 

Zainteresirani se mogu priključiti klikom na JOIN na plakatu webinara u prilogu.

Produženje roka za prijavu na konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa u akademskoj 2021/2022.godini - do ponedjeljka, 05.07.2021.godine

Obavještavamo sve zainteresirane kandidate da je rok za prijavu na konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa, u skladu sa članom 99. Zakona o upravnom postupku,  produžen zaključno sa ponedjeljkom, 05.07.2021.godine.
 
Detalji, prijava kao i uputstvo za prijavu na konkurs se mogu pogledati u nastavku.

Prijemni ispit na Odsjeku Sport i zdravlje za kandidate koji se zaključno sa 03.07.2021.godine prijave na konkurs- ponedjeljak, 05.jula 2021.godine u 9 sati

Prijemni ispit na Odsjeku Sport i zdravlje za kandidate koji se prijave na konkurs za prijem novih studenata  u akademskoj 2021/2022.godini zaključno sa 03.07.2021.godine će se održati u ponedjeljak, 05.jula 2021.godine u 9 sati.
Kandidati su obavezni sa sobom ponijeti ličnu kartu i sportsku opremu i doći ispred zgrade Nastavničkog fakulteta.
Detalji vezani za polaganje prijemnog ispita mogu se pogledati u dokumentu u prilogu.
 
 

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2021/2022.godini

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2021/2022.godini

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini ostaje otvoren do 4. jula 2021. godine.

Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini ostaje otvoren do 15. oktobra 2021. godine.

U prvu godinu studija u akademskoj 2021/2022. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata.

Detaljno u dokumentu ispod:

KONKURS za prijem studenata u Studentski dom u Mostaru u akademskoj 2021/2022. godini

Javni konkurs ostaje otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz" i na web stranici Univerziteta www.unmo.ba do 9. jula 2021. godine.

Detaljnije u dokumentima ispod:

Junsko-julski ispitni rokovi u akademskoj 2020/2021.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta+dodatni rok uz plaćanje za predmete iz zimskog semestra

U prilogu se nalazi AŽURIRANA VERZIJA junsko-julskih ispitnih rokova objavljenih 07.05.2021.godine za akademsku 2020/2021.godinu po Odsjecima Nastavničkog fakulteta +DODATNI ROK UZ PLAĆANJE ZA PREDMETE IZ ZIMSKOG SEMESTRA (rokovi usvojeni na sjednici Senata 27.05.2021.godine):

Dodjela Nagrade dekana studentima Nastavničkog fakulteta s najboljim uspjehom u prethodnoj akademskoj 2019/2020.godini

Dodjela Nagrade dekana studentima Nastavničkog fakulteta s najboljim uspjehom u prethodnoj akademskoj 2019/2020.godini

Dana 21.05.2021.godine je održana dodjela Nagrade dekana studentima Nastavničkog fakulteta sa ostvarenim najboljim uspjehom u prethodnoj akademskoj 2019/2020.godini.
 
Detalji se nalaze u nastavku.

Ovjera LJETNOG SEMESTRA za sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta i Univerzitetskih studija Dizajn interijera i Farmacija upisane u akademskoj 2020/2021.godini - od 14.06. - 18.06.2021.godine

Obavještavamo sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta i Univerzitetskih studija Farmacija i Dizajn interijera upisane u akademskoj 2020/2021.godini da su dužni u periodu od 14.06. - 18.06.2021.godine ovjeriti LJETNI SEMESTAR
 
 
LISTA TERMINA OVJERE PO ODSJECIMA, STUDIJIMA I DANIMA SE NALAZI U PRILOGU. MOLIMO STUDENTE DA POŠTUJU TERMINE ZA OVJERU SEMESTRA.

Uplata treće rate školarine za akademsku 2020/2021.godinu za redovne samofinansirajuće i vanredne studente Nastavničkog fakulteta i univerzitetskih studija Farmacija i Dizajn interijera

Obavještavamo sve redovne samofinansirajuće i vanredne studente te studente-imatrikulante da su obavezni najkasnije prije ovjere semestra i prijave ispita u junsko-julskom ispitnom roku uplatiti III (treću) ratu školarine, odnosno studenti-imatrikulanti - II ratu školarine  za akademsku 2020/2021.godinu. Studenti su dužni u polje svrha doznake na uplatnicama OBAVEZNO PISATI ŠIFRU UPLATE sa opisom iste, te uplatnicu donijeti sa indexom i semestralnim listom u studentsku službu.
Napominjemo da ovjera semestra i prijava ispita NEĆE BITI MOGUĆA bez uplate rate.
Detaljne instrukcije za uplatu se nalaze u nastavku.

Junsko-julski ispitni rokovi u akademskoj 2020/2021.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta

U prilogu se nalaze junsko-julski ispitni rokovi u akademskoj 2020/2021.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta.

I ispitni termin: od 21.06. - 06.07.2021.godine

II ispitni termin: od 07.07. - 23.07.2021.godine

Studenti NE MOGU PRIJAVITI DVA ISPITA NA ISTI DAN ODNOSNO POLAGATI ISTI DAN.

Napominjemo da prijava ispita (preko aplikacije eunmo) neće biti moguća bez uplaćene rate (za redovne samofinansirajuće i vanredne studente) i ovjere  ljetnog semestra (za sve studente).

STRUČNA PREDAVANJA ZA STUDENTE I STUDENTICE ODSJEKA PSIHOLOGIJA I SOCIOLOGIJA

STRUČNA PREDAVANJA ZA STUDENTE I STUDENTICE ODSJEKA PSIHOLOGIJA I SOCIOLOGIJA

Nastavnički fakultet/Odsjek psihologija i sociologija imat će dva stručna predavanja u sklopu predmeta Sociologija praka i spolnosti.
Detalji se mogu pogledati u nastavku.

Dodjela nagrada dekana - petak, 21.maja 2021.godine u 11 sati, učionica br.317-II sprat

Odluka o dodjeli nagrade dekana studentima Nastavničkog fakulteta s najboljim uspjehom ostvarenim u akademskoj 2019/2020.godini

U prilogu se nalazi Odluka o dodjeli nagrade dekana studentima Nastavničkog fakulteta s najboljim uspjehom ostvarenim u akademskoj 2019/2020.godini.

Datum dodjele Nagrade dekana biće naknadno utvrđen, o čemu će studenti biti blagovremeno obaviješteni putem e/maila, oglasne ploče, eUniversity platforme i web stranice.

Rapored predavanja iz ljetnog semestra na odsjeku Stručni studij iz oblasti sporta u akademskoj 2020/2021.godini po godinama studija

U prilogu se nalazi raspored predavanja iz ljetnog semestra na Odsjeku stručni studij iz oblasti sporta po godinama studija.

Upis imatrikulacije za studente završnih godina (IV godine, III godine na Stručnom studiju iz oblasti sporta i II ciklusa/diplomskog studija) kojima status ističe 31.03.2021.godine (apsolventski staž)

Obavještavamo studente ZAVRŠNIH GODINA (IV godine svi Odsjeci, III godine na Stručnom studiju iz oblasti sporta i studente II ciklusa/diplomskog studija-svi Odsjeci) kojima status ističe  31.03.2021.godine (apsolventi) da će se UPIS IMATRIKULACIJE vršiti u periodu od 01.04. - 16.04.2021.godine, svakim radnim danom u terminu od 10 do 12 sati u studentskoj službi. Detaljne instrukcije se mogu pogledati u nastavku.

Martovski apsolventski rokovi u akademskoj 2020/2021.godini za studente koji su upisali apsolventski staž - od 15.03. - 31.03.2021.godine

U prilogu se nalaze martovski ispitni rokovi za apsolvente po Odsjecima Nastavničkog fakulteta i instrukcija za prijavu istih.