Anonimno prigovor

U skladu sa provedbom Nacrta plana integriteta Univerziteta "Džemal Bijedić", uspostavljena je e-mail adresa za prigovore studenata. Prigovori se mogu odnositi na rad i ponašanje nastavnika i saradnika, kao i ostalih uposlenika Univerziteta, rad studentskih službi, održavanje nastave i sve ostalo što studenti smatraju nedoličnim.
 

 

 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet