Anketiranje brucosa

Asocijacija studenata danas je započela anketiranje studenata prve godine svih studijskih programa na Nastavničkom  fakultetu. Anketa se odnosi na kvalitetu i održavanje nastave ali isto i na cjelokupnu organiziranost studijskih programa. Studenti prve godine, brucoši imati će priliku da izraze nezadovoljstvo ako ga posjeduju u bilo kojem aspektu fakultetskih djelatnosti te da kažu svoj prijedlog za poboljšanje uslova studiranja. Cilj ankete je da Asocijacija studenata dobije statističke pokazatelje o kvaliteti i održavanju nastave te da ti rezultati budu vodič za daljnje ativnosti i poboljšanje kvalitete nastave. Danas su članovi Asocijacije anketirali studente, studijskog programa Sport i zdravlje, a u srijedu će anketirati sve ostale studijske grupe. Rezultate ankete nakon sprovedenog istraživanja moći će te preuzimati na web stranici.
 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet