Kontakti

Adresa:
Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Nastavnički fakultet
Sjeverni logor bb
88104 Mostar, HNK
Bosna i Hercegovina
 
e-mail: nf@unmo.ba 
 
Žiro-račun: 1610200000290613
 
 
DEKAN
van. prof. dr. Ekrem Čolakhodžić (ekrem.colakhodzic@unmo.ba)
Kancelarija: 303 / I202 (nova zgrada - 2. sprat) 
 
Dekanat
Kancelarija: 302 / I202 (nova zgrada - 2. sprat) 
Tel: 036 514-205
 
 
Studentska služba
Kancelarija: 208 / I108 (nova zgrada - 1. sprat) 
Tel/Fax: 036 571-216 i 036/514-203
 
Prodekan za naučno-istraživački rad
van. prof. dr. Denisa Žujo Zekić (denisa@unmo.ba)
Kabinet: 407 (nova zgrada - 3. sprat) 
Tel: 036 514-221
 
Šef odsjeka Biologija
van. prof. dr. Sanel Riđanović (sanel.ridjanovic@unmo.ba)
Kabinet: 403 / I303 (nova zgrada - 3. sprat) 
Tel: 036 514-217
 
Šef odsjeka Hemija
doc. dr. Munir Mehović (munir.mehovic@unmo.ba)
Kabinet: 303 (nova zgrada - 2. sprat) 
Tel: 036 514-218
 
Šef odsjeka Likovne umjetnosti
doc. Denis Vuk (denis.vuk@unmo.ba)
Kabinet: 306 (nova zgrada - 2. sprat) 
Tel: 036 514-208
  
Šef odsjeka Psihologija
mr. sc. Vesna Ćorluka Čerkez (v.eka@hotmail.com)
Kabinet: Zgrada MO Sport
 
Šef odsjeka Sport i Zdravlje
doc. dr. Adi Palić (adi.palic@unmo.ba)
Kabinet: 301 / I201 (nova zgrada - 2. sprat) 
 
Šef odsjeka Pedagogija
dr.sc. Majra Lalić (majra.lalic@unmo.ba)
Kabinet: Zgrada MO Sport
 
Šef odsjeka Razredna nastava
doc. dr. Sanja Merzić (sanja.merzic@unmo.ba)
 
Šef odsjeka Sociologija
doc. dr. Merima Jašarević (merima.jasarevic@unmo.ba)
Kabinet: Stara zgrada
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet