Informacije za autore

Ovdje možete preuzeti dokumente:
 
Formular za prijavu rada
Uputstvo za tehničku obradu rada i predložak za pisanje
 

Troškovi objavljivanja

Na osnovu odluke Upravnog odbora broj: 141-1-6/686-5/12, od dana 01.10.2012. godine objavljivanje svih recenziranih i prihvaćenih radova u časopisu Educa se naplaćuje po 50 KM po autoru (državljaninu BiH), odnosno 25 Eura za stranog državljanina.
 
Detalje oko plaćanja možete dobiti slanjem upita na e-mail časopisa.
 
 
ISSN 2303-7342
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet