Kontakt

Adresa
UREDNIŠTVO ČASOPISA "EDUCA"
Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru
USRC Sjeverni logor bb
88 000 Mostar

Tel: +387 36 514 200 

Fax: +387 36 571 216 

e-mail:educa@unmo.ba

 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet