Redakcija

Glavna urednica:  dr. sc. Merima Jašarević
Koordinator za izdavačku djelatnost: dr. sc. Denisa Žujo Zekić
Lektor i korektor: Fatima Trbonja, MA
Tehnički urednik: mr. sc. Elmir Čatrnja

Redakcijski odbor:
 
Bosna i Hercegovina: Ekrem Čolakhodžić, Elvira Dilberović, Husejn Musić, Emina Ademović, Munir Mehović, Dijana Hadžizukić, Selma Loose, Đenita Tuce, Šejla Džanan, Jasmin Peco, Sanja Merzić, Dijana Ivanišević, Esved Kajtaz, Merima Jašarević
Srbija: Milenko Kundačina, Rifat Redžović, 
Crna Gora: Velibor Spalević
Hrvatska: Maja Ljubetić, Eldi Grubešić Pulišelić
Norveška: Vibeke Bertlesen
Republika Turska: Pinar Yaprak, Zeliha Selamoglu Talas, 
Kraljevina Saudijska Arabija: Kaukab Azeem
 

 
 
ISSN 2303-7342
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet