Odluke o usvajanju tema i mentora na II ciklusu/diplomskom studiju za sve Odsjeke Nastavničkog fakulteta za akademsku 2021/2022. godinu i procedura prijave teme diplomskog rada

U prilogu se nalaze Odluke o usvajanju tema i mentora na II ciklusu/diplomskom studiju po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za akademsku 2021/2022. godinu, procedura prijave teme i obrazac za prijavu teme diplomskog rada.

Obavijest o uplati diplome za sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta koji su studij okončali u 2021.godini

Obavijest o uplati diplome za sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta koji su studij okončali u 2021.godini

Obavještavamo sve studente I i II ciklusa koji su studij okončali u 2021.godini da su obavezni  najkasnije do 31.01.2022.godine ulatiti na ime troškova izrade diplome (instrukcija u nastavku teksta).

Januarsko-februarski rokovi u akademskoj 2021/2022.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta (NE PRIJAVLJIVATI ISPITE PRIJE OVJERE SEMESTRA)

U prilogu se nalaze januarsko-februarski ispitni rokovi za akademsku 2021/2022.godinu po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za SVE STUDENTE i APSOLVENTE i IMATRIKULANTE.

I ispitni termin: od 24.01. - 09.02.2022.godine

II ispitni termin: od 10.02. - 26.02.2022.godine

Studenti NE MOGU PRIJAVITI DVA ISPITA NA ISTI DAN ODNOSNO POLAGATI ISTI DAN.

VAŽNO: MOLIMO STUDENTE DA NE PRIJAVLJUJU ISPITE PRIJE NEGO ŠTO OVJERE SEMESTAR U SEDMICI OVJERE OD 17.01.-21.01.2022.GODINE

Ovjera ZIMSKOG/upis LJETNOG SEMESTRA za sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta upisane u akademskoj 2021/2022.godini - od 17.01. - 21.01.2022.godine (termini po Odsjecima u nastavku)

Ovjera zimskog/upis ljetnog semestra za sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta će se vršiti u periodu od 17.01. - 21.1.2022.godine u precizno određenim terminima po Odsjecima koji se nalaze u prilogu.Ovjera semestra je uslov za prijavu ispita u januarsko-febraurskom ispitnom roku 2022.godine

Uplata druge rate školarine za akademsku 2021/2022.godinu za sve studente Nastavničkog fakulteta po kategorijama

Obavještavamo sve studente da su obavezni najkasnije prije ovjere semestra i prijave ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku 2022.godine uplatiti II (drugu) ratu školarine za akademsku 2021/2022.godinu. Studenti su dužni u polje svrha doznake na uplatnicama OBAVEZNO PISATI ŠIFRU UPLATE sa opisom iste, te uplatnicu donijeti sa indexom i semestralnim listom u studentsku službu.

Napominjemo da ovjera semestra i prijava ispita NEĆE BITI MOGUĆA bez uplate rate.

Detalji i precizna instrukcija se nalazi u nastavku.

Odluke o usvajanju tema za izradu završnih radova na I ciklusu/dodiplomskom studiju po Odsjecima za akademsku 2021/2022.godinu i procedura prijave teme završnog rada

U prilogu se nalaze Odluke o usvajanju tema za izradu završnih radova na I ciklusu/dodiplomskom studiju po Odsjecima za akademsku 2021/2022.godinu, obrazac prijave teme završnog rada i procedura prijave teme završpnog rada.

Decembarski apsolventski ispitni rokovi za studente koji su u akademskoj 2021/2022.godini upisali apsolventski staž

U prilogu se nalaze decembarski apsolventski ispitni rokovi po Odsjecima za studente koji su u akademskoj 2021/2022.godini upisali apsolventski staž.
 
Prijava ispita u decembarskom apsolventskom roku vrši se popunjavanjem starih prijava koje se mogu besplatno preuzeti u studentskoj službi. Molimo studente da najkasnije dan prije planiranog ispita prijave ispit.
 
Studenti ne mogu prijaviti dva ispita na isti dan.

Obavijest o nastupnom predavanju Armina Osmanovića - utorak, 07.12.2021.godine u 16.15. sati

Nastupno predavanje Armina Osmanovića na temu "Kategorizacija, opservacija i tretman djece sa poteškoćama u razvoju" će se održati u utorak, 07.12.2021.godine sa početkom u 16.15.sati.

Obavijest o nastupnom predavanju Amile Mujezinović - utorak, 07.12.2021.godine u 15.30.sati

Nastupno predavanje Amile Mjezinović na temu "Kategorije djece sa poteškoćama u razvoju" će se održati u utorak, 07.12.2021.godine sa početkom u 15.30.sati

Novembarski apsolventski ispitni rokovi za studente koji su u akademskoj 2021/2022.godini upisali apsolventski staž

U prilogu se nalaze novembarski apsolventski ispitni rokovi po Odsjecima za studente koji su u akademskoj 2021/2022.godini upisali apsolventski staž.

Raspored nastave iz zimskog semestra na Odsjeku Stručni studij iz oblasti sporta u akademskoj 2021/2022.godini

U prilogu se nalazi raspored nastave iz zimskog semestra na Odsjeku Stručni studij iz oblasti sporta u akademskoj 2021/2022.godini

SOKRATOVI KAFEI U MOSTARU

SOKRATOVI KAFEI U MOSTARU

Treću godinu za redom, u organizaciji TPO fondacije iz Sarajeva i Nastavničkog fakulteta/Odsjeka psihologija i sociologija Univerziteta „Džemal Bijedić u Mostaru, održat će se četiri susreta pod nazivom „Sokratov kafe".