Septembarski ispitni rokovi u akademskoj 2020/2021.god.

 I termin -30.08. - 11.09.2021.godine

II termin - 13.09. - 25.09.2021.godine (uz plaćanje 80 KM po predmetu)

Studenti NE MOGU PRIJAVITI DVA ISPITA NA ISTI DAN ODNOSNO POLAGATI ISTI DAN.

U prilogu se nalaze termini ispitnih rokova po Odsjecima Nastavničkog fakulteta i precizna instrukcija za plaćanje dodatnih rokova te način prijave za studente-imatrikulante.

Obavijest o online pristupnom predavanju dr. Esveda Kajtaza - ponedjeljak, 19.07.2021.godine u 11 sati i link za pristup

Pristupno predavanje dr. Esveda Kajtaza održat će se online u ponedjeljak, 19.07.2021. godine sa početkom u 11 sati.
LINK ZA PRISTUPNO PREDAVANJE
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzM3ZWVjZDctZjlmOC00MGQ5LTgzZGYtZGJmN2RjN2I4Mzlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2271de8489-e00a-4976-bcb0-07656570fbda%22%2c%22Oid%22%3a%22958c5d8d-1489-458c-8212-91ea7766e7d5%22%7d

Rang liste prijavljenih i primljenih kandidata po Odsjecima u prvom konkur.roku za akad. 2021/2021.godinu i UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA na Odsjeke: Psihologija i sociologija, Sport i zdravlje, Razredna nastava, Pedagogija i Stručni studij iz oblasti sporta

U prilogu se nalaze  Rang liste prijavljenih i primljenih kandidata po Odsjecima za akademsku 2021/2022.godinu - prvi konkursni rok i instrukcija za upis primljenih kandidata na Odsjeke: Psihologija i sociologija, Sport i zdravlje, Razredna nastava, Pedagogija i Stručni studij iz oblasti sporta koji će se vršiti u periodu od 15.07. - 22.07.2021.godine svakim radnim danom u terminu od 10-12 sati (neradni dani za Kurban bajram 20.07. i 21.07.2021.godine).

Live webinar Waste production-A new life for waste - četvrtak, 08.07.2021.godine od 13-14 sati

Live webinar Waste production-A new life for waste - četvrtak, 08.07.2021.godine od 13-14 sati

Obavještavamo sve zainteresirane nastavnike, saradnike i studente da će se live webinar na temu Waste production - A new life for waste održati u četvrtak, 08.07.2021.godine u terminu od 13-14 sati.

 

Zainteresirani se mogu priključiti klikom na JOIN na plakatu webinara u prilogu.

Produženje roka za prijavu na konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa u akademskoj 2021/2022.godini - do ponedjeljka, 05.07.2021.godine

Obavještavamo sve zainteresirane kandidate da je rok za prijavu na konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa, u skladu sa članom 99. Zakona o upravnom postupku,  produžen zaključno sa ponedjeljkom, 05.07.2021.godine.
 
Detalji, prijava kao i uputstvo za prijavu na konkurs se mogu pogledati u nastavku.

Prijemni ispit na Odsjeku Sport i zdravlje za kandidate koji se zaključno sa 03.07.2021.godine prijave na konkurs- ponedjeljak, 05.jula 2021.godine u 9 sati

Prijemni ispit na Odsjeku Sport i zdravlje za kandidate koji se prijave na konkurs za prijem novih studenata  u akademskoj 2021/2022.godini zaključno sa 03.07.2021.godine će se održati u ponedjeljak, 05.jula 2021.godine u 9 sati.
Kandidati su obavezni sa sobom ponijeti ličnu kartu i sportsku opremu i doći ispred zgrade Nastavničkog fakulteta.
Detalji vezani za polaganje prijemnog ispita mogu se pogledati u dokumentu u prilogu.
 
 

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2021/2022.godini

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2021/2022.godini

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini ostaje otvoren do 4. jula 2021. godine.

Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini ostaje otvoren do 15. oktobra 2021. godine.

U prvu godinu studija u akademskoj 2021/2022. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata.

Detaljno u dokumentu ispod:

KONKURS za prijem studenata u Studentski dom u Mostaru u akademskoj 2021/2022. godini

Javni konkurs ostaje otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz" i na web stranici Univerziteta www.unmo.ba do 9. jula 2021. godine.

Detaljnije u dokumentima ispod:

Junsko-julski ispitni rokovi u akademskoj 2020/2021.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta+dodatni rok uz plaćanje za predmete iz zimskog semestra

U prilogu se nalazi AŽURIRANA VERZIJA junsko-julskih ispitnih rokova objavljenih 07.05.2021.godine za akademsku 2020/2021.godinu po Odsjecima Nastavničkog fakulteta +DODATNI ROK UZ PLAĆANJE ZA PREDMETE IZ ZIMSKOG SEMESTRA (rokovi usvojeni na sjednici Senata 27.05.2021.godine):

Dodjela Nagrade dekana studentima Nastavničkog fakulteta s najboljim uspjehom u prethodnoj akademskoj 2019/2020.godini

Dodjela Nagrade dekana studentima Nastavničkog fakulteta s najboljim uspjehom u prethodnoj akademskoj 2019/2020.godini

Dana 21.05.2021.godine je održana dodjela Nagrade dekana studentima Nastavničkog fakulteta sa ostvarenim najboljim uspjehom u prethodnoj akademskoj 2019/2020.godini.
 
Detalji se nalaze u nastavku.

Ovjera LJETNOG SEMESTRA za sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta i Univerzitetskih studija Dizajn interijera i Farmacija upisane u akademskoj 2020/2021.godini - od 14.06. - 18.06.2021.godine

Obavještavamo sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta i Univerzitetskih studija Farmacija i Dizajn interijera upisane u akademskoj 2020/2021.godini da su dužni u periodu od 14.06. - 18.06.2021.godine ovjeriti LJETNI SEMESTAR
 
 
LISTA TERMINA OVJERE PO ODSJECIMA, STUDIJIMA I DANIMA SE NALAZI U PRILOGU. MOLIMO STUDENTE DA POŠTUJU TERMINE ZA OVJERU SEMESTRA.

Uplata treće rate školarine za akademsku 2020/2021.godinu za redovne samofinansirajuće i vanredne studente Nastavničkog fakulteta i univerzitetskih studija Farmacija i Dizajn interijera

Obavještavamo sve redovne samofinansirajuće i vanredne studente te studente-imatrikulante da su obavezni najkasnije prije ovjere semestra i prijave ispita u junsko-julskom ispitnom roku uplatiti III (treću) ratu školarine, odnosno studenti-imatrikulanti - II ratu školarine  za akademsku 2020/2021.godinu. Studenti su dužni u polje svrha doznake na uplatnicama OBAVEZNO PISATI ŠIFRU UPLATE sa opisom iste, te uplatnicu donijeti sa indexom i semestralnim listom u studentsku službu.
Napominjemo da ovjera semestra i prijava ispita NEĆE BITI MOGUĆA bez uplate rate.
Detaljne instrukcije za uplatu se nalaze u nastavku.