Rang liste kandidata za upis u I (prvu) godinu drugog ciklusa/diplomskog studija u akademskoj 2021/2022.godini po Odsjecima i obavijest o upisu primljenih kandidata

U prilogu se nalaze rang-liste primljenih kandidata  za upis u I (prvu) godinu drugog ciklusa/diplomskog studija u akademskoj 2021/2022.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta.
 
Upis primljenih kandidata će se vršiti u periodu od 25.10. - 27.10.2021.godine (ponedjeljak, utorak i srijeda) od 09.30-12 sati na šalteru studentske službe Nastavničkog fakulteta.

Oktobarski apsolventski ispitni rokovi za studente koji su u akademskoj 2021/2022.godini upisali apsolventski staž

U prilogu se nalaze oktobarski apsolventski ispitni rokovi po Odsjecima za studente koji su u akademskoj 2021/2022.godini upisali apsolventski staž.
 
Prijava ispita u oktobarskom apsolventskom roku vrši se popunjavanjem starih prijava koje se mogu besplatno preuzeti u studentskoj službi. Molimo studente da najkasnije dan prije planiranog ispita prijave ispit.
Dva ispita se ne mogu prijaviti na isti dan.

eUNMO informacijski sistem - Uputstvo za studente prve godine

eUNMO informacijski sistem - Uputstvo za studente prve godine

U prilogu se nalazi precizno uputstvo za eUNMO informacijski sistem -za studente I (prve) godine.

Brucoški sat - ponedjeljak, 04.10.2021.godine u 11 sati na otvorenom (teren za veliki fudbal pored Rektorata)

Brucoški sat - ponedjeljak, 04.10.2021.godine u 11 sati na otvorenom (teren za veliki fudbal pored Rektorata)

U prilogu se nalaze detalji i instrukcija vezana za brucoški sat te obraćanje dekana Nastavničkog fakulteta u Mostaru studentima.

Rasporedi nastave za zimski semestar akademske 2021/2022.godine po Odsjecima Nastavničkog fakulteta

U prilogu se nalaze rasporedi nastave za zimski semestar akademske 2021/2022.godine po Odsjecima Nastavničkog fakulteta

Upis/produženje imatrikulacije u akademskoj 2021/2022.godini za studente-imatrikulante I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta (od 04.10.-08.10.2021.godine)

Obavještavamo studente - imatrikulante kojima status ističe 30.09.2021.godine, a koji su upisali semestar imatrikulacije u akademskoj 2020/2021.godini da su dužni produžiti imatrikulaciju u akademskoj 2021/2022.godini (zaključno sa 31.03.2022.godine)

Upis imatrikulacije će se vršiti u periodu od 04.10. – 08.10.2021.godine (detalji se nalaze u nastavku)

Rang liste primljenih kandidata po Odsjecima u drugom konkusnom roku za akad. 2021/2021.godinu i UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA na Odsjeke: Psihologija i sociologija, Sport i zdravlje i Pedagogija

Rang liste primljenih kandidata po Odsjecima za akademsku 2021/2022.godinu - drugi konkursni rok se mogu pogledati klikom na Odsjek i dokument u pdf-u ispod.

 

Upis primljenih kandidata  za  akademsku 2021/2022.godinu na Odsjeke Psihologija i sociologija, Sport i zdravlje i Pedagogija će se vršiti u periodu od 27.09. - 01.10.2021.godine (termini u nastavku)

Upis APSOLVENTSKOG STAŽA U AKAD.2021/2022.GODINI za SVE STUDENTE ZAVRŠNE GODINE I i II ciklusa NASTAVNIČKOG FAKULTETA (koji neće okončati studij zaključno sa 30.9.2021.god.)

Upis apsolventskog staža vršit će se u periodu od 04.10 - 08.10.2021.godine svakim radnim danom od 10-12 sati na šalteru studentske službe.
Precizna instrukcija se nalazi u nastavku teksta. Molimo studente da pažljivo pročitaju instrukciju za upis apsolventskog staža.

Obnove I, II i III godine u akademskoj 2021/2022.godini ZA SVE STUDENTE NASTAVNIČKOG FAKULTETA po kategorijama

Obnove I, II i III godine će se vršiti u periodu od 27.09. - 01.10.2021.godine svakim radnim danom u tačno označenim terminima za svaki Odsjek (pogledati u nastavku teksta).

Molimo studente da poštuju navedene termine za obnovu godine.

Upis u II, III i IV godinu u akademskoj 2021/2022.godini za sve studente Nastavničkog fakulteta koji imaju uslov (mogu prenijeti u narednu godinu najviše 3 (tri) nepoložena predmeta

Upis će se vršiti u periodu od 27.09. - 01.10.2021.godine svakim radnim danom u tačno označenim terminima za svaki Odsjek (raspored termina po Odsjecima u prilogu).
Molimo studente da se pridržavaju termina (u prilogu) i po mogućnosti da kupe upisne materijale ranije da ne bi došlo do stvaranja gužvi u hodniku.

Prijemni ispit na Odsjeku Sport i zdravlje za kandidate koji se zaključno sa 17.09.2021.godine prijave na konkurs za upis studenata u I godinu- ponedjeljak, 20.septembra 2021.godine u 9 sati

Prijemni ispit na Odsjeku Sport i zdravlje za kandidate koji se prijave na konkurs za prijem novih studenata  u akademskoj 2021/2022.godini zaključno sa 17.09.2021.godine će se održati u ponedjeljak, 20.septembra 2021.godine u 9 sati.
Kandidati su obavezni sa sobom ponijeti ličnu kartu i sportsku opremu i doći ispred zgrade Nastavničkog fakulteta.
Detalji vezani za polaganje prijemnog ispita mogu se pogledati u dokumentu u prilogu.

Odluka o dopuni Odluke o izmjeni i dopuni člana 26.stav (2), a koja se odnosi na prenos najviše 3 (tri) nepoložena predmeta iz prethodnih godina u višu godinu studija u akademskoj 2021/2022.godini

U prilogu se nalazi Odluka o dopuni Odluke o izmjeni i dopuni člana 26. stav (2) Pravila studiranja na prvom ciklusu studija/dodiplomskom studiju na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru