Upražnjena mjesta za upis zainteresiranih kandidata na DRUGI CIKLUS/DIPLOMSKI STUDIJ u akademskoj 2017./18.godini

Na sjednici Naučno-nastavnog vijeća Nastavničkog fakulteta u Mostaru, održanoj 7.11.2017.godine donešena je Odluka o popuni upražnjenih mjesta NA DRUGOM CIKLUSU/DIPLOMSKOM STUDIJU nakon provođenja II upisnog roka za sve Odsjeke osim odsjeka Psihologija ZAKLJUČNO SA 30.11.2017.GODINE.
 
UPRAŽNJENA MJESTA NA DRUGOM CIKLUSU:
 
1. SOCIOLOGIJA - 9 redovnih, 5 redovnih uz plaćanje i 5 vanrednih
3. HEMIJA - 4 redovnih, 5 redovnih uz plaćanje i 5 vanrednih
4. SPORT I ZDRAVLJE - 3 redovnih, 5 redovnih uz plaćanje i 3 vanrednih
5. PEDAGOGIJA - 6 redovnih, 5 redovnih uz plaćanje i 5 vanrednih
6. RAZREDNA NASTAVA - 9 redovnih, 5 redovnih uz plaćanje i 5 vanrednih
7. STRUČNI STUDIJ IZ OBLASTI SPORTA - 9 vanrednih
8. KONZERVACIJSKA BIOLOGIJA I EKOLOGIJA - 6 redovnih, 5 redovnih uz plaćanje i 5 vanrednih

ROK ZA UPIS - ZAKLJUČNO SA 30.11.2017.GODINE.
 
Za upis je potrebno slijedeće:
 
 
  • ovjerena kopija diplome o završenom ODGOVARAJUĆEM STUDIJU od 240 ECTS/VII stepen-četverogodišnji studij po predbolonjskom sistemu studiranja/uvjerenje o završenom studiju
  • uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi (original),
  • rodni list (sa neograničenim rokom važenja) - original ili ovjerena kopija
  • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)- original
  • kandidati koji nemaju prosječnu ocjenu najmanje 7,50 sa dodiplomskog studija, moraju dostaviti dvije preporuke nastavnika koji su im bili predmetni nastavnici na dodiplomskom studiju.
 
REDOVAN STUDIJ
 
 
 - index i upisni materijal (kupiti u zgradi Rektorata, kancelarija br.5 - 30 KM i uredno popuniti)
 - 2 slike formata 4x6 cm
 - uplatnica od 400 KM, svrha doznake: N1501 - uplata za zimski semestar-akademska 2017./18. god.),žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 - uplatnica od 20 KM, svrha doznake: N2101-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
 - uplatnica od 10 KM, svrha doznake: N2102-ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
-  uplatnica od 10 KM, svrha doznake: N2103-NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE I VANREDAN STUDIJ (svi osim Stručnog studija iz oblasti sporta)
 
 - index i upisni materijal (kupiti u zgradi Rektorata, kancelarija br.5 - 30 KM i uredno popuniti)
 - 2 slike formata 4x6 cm
 - uplatnica od 800 KM, svrha doznake: N1601- prva rata školarine za akademsku 2017./18. godinu,žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
- uplatnica od 20 KM, svrha doznake: N2101-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
 - uplatnica od 10 KM, svrha doznake: N2102-ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
-  uplatnica od 10 KM, svrha doznake: N2103-NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
 
STRUČNI STUDIJ IZ OBLASTI SPORTA
 
- index i upisni materijal (kupiti u zgradi Rektorata, kancelarija br.5 - 30 KM i uredno popuniti)
 - 2 slike formata 4x6 cm
 - uplatnica od 800 KM, svrha doznake: N1601- prva rata školarine za Stručni studij-akad. 2017./18. godina,žiro-račun broj: 1990530053614758, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
- uplatnica od 20 KM, svrha doznake: N2101-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
 - uplatnica od 10 KM, svrha doznake: N2102-ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
-  uplatnica od 10 KM, svrha doznake: N2103-NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
 
OBAVEZNO JE NA UPLATNICAMA PISATI GORE NAVEDENE ŠIFRE ZA UPLATU.