Termini dolazaka profesora sa odsjeka Muzičke umjetnosti u januarsko-februarskim ispitnim rokovima 2018.godine

van.prof.Munir Mešanović i
van.prof.Ehlimana Tikveša
 
 
subota, 10.2.2018.godine u 10 sati i
subota, 24.2.2018.godine u 10 sati
__________________________________
red.prof.Emir Nuhanović
 
subota, 3.2.2018.godine u 10 sati i
subota, 17.2.2018.godine u 10 sati
 
 __________________________________
 
 mr.art. Katja Krolo-Šarac, izv.prof.
 
subota, 27.1.2018.godine u 10 sati i
subota, 17.2.2018.godine u 10 sati
 
Lidija Vladić Mandarić (predmeti koji se odnose na Historiju muzike)
 
subota, 27.1.2018.godine u 10 sati i
subota, 24.2.2018.godine u 10 sati
 
Vesna Ćubela (Metodika i metodska praksa nastave muzičke kulture I i II)
 
srijeda, 24.1.2018.godine u 12 sati i
srijeda, 14.2.2018.godine u 12 sati