Termini dolazaka profesora sa odsjeka Muzičke umjetnosti u junsko-julskim ispitnim rokovima 2018.godine

van.prof.Munir Mešanović i
red.prof.Ehlimana Tikveša
 
subota, 23.6.2018.godine u 10 sati i
subota, 7.7.2018.godine u 10 sati
 
red.prof.Emir Nuhanović
 
subota, 30.6.2018.godine u 10 sati i
subota, 14.7.2018.godine u 10 sati
  
 mr.art. Katja Krolo-Šarac, izv.prof.
 
subota, 23.6.2018.godine u 10 sati i
subota, 7.7.2018.godine u 10 sati
 
doc.dr. Lidija Vladić Mandarić
 
utorak, 19.6.2018.godine u 9 sati i
subota, 14.7.2018.godine u 10 sati