Termini dolazaka profesora sa odsjeka Muzičke umjetnosti u septembarskim ispitnim rokovima 2018.godine

van.prof.Munir Mešanović i
red.prof.Ehlimana Tikveša
 
subota, 1.9.2018.godine u 10 sati i
subota, 15.9.2018.godine u 10 sati
 
red.prof.Emir Nuhanović
 
subota, 8.9.2018.godine u 10 sati i
subota, 29.9.2018.godine u 10 sati
  
 mr.art. Katja Krolo-Šarac, izv.prof.
 
četvrtak, 6.9.2018.godine u 13 sati i
subota, 22.9.2018.godine u 10 sati
 
doc.dr. Lidija Vladić Mandarić
 
utorak, 4.9.2018.godine u 9 sati i
utorak, 24.9.2018.godine u 9 sati