Termini ispita za dodatne ispite u oktobru za studente koji su zaključno sa 3.10.2018.godine prijavili ispit

Odsjek Biologija/st.program Konzervacijska biologija i ekologija

 1. Psihologija                                                   5.10.2018. u 9:30.sati - Kabinet Doc.dr. Vesna Čorluka- Čerkez 
 2. Ekologija životinja                                     6.10.2018. u 10:00 -Kabinet Van.prof Sanel Riđanović 
 3. Sociologija                                                 5.10.2018. u 9:00 - Kabinet Doc.dr. Jasmin Peco 
 
Univerzitetski studij Zdravstvena njega
 
 1. Anatomija, histologia i embriologija                                       05/10/2018 u 14:00h KB "Dr. Safet Mujic” Mostar
 2. Fiziologija sa biofizikom                                                            05/10/2018 u 14:00h zgrada Zdravstvene njege
 3. Humana genetika i Mikrobiologija i imunologija                   05/10/2018 u 11:00h zgrada Zdravastvene njege
 
Univerzitetski studij Dizajn interijera

 1. Historija umjetnosti II                                                      5.10.2018.godine 10 sati  uč.103
 2. Historija umjetnosti IV                                                    5.10.2018.godine 10 sati  uč.103
 3. Osnovi visokogradnje i tehničko crtanje                         5.10.2018.godine 10 sati  uč.103
 
Odsjek Pedagogija
 
 1.  Predškolska pedagogija I                                               5.10.2018.godine u 10 sati  kabinet
 2. Predškolska pedagogija I                                               5.10.2018.godine u 10 sati  kabinet
 
Odsjek Sport i zdravlje 
 
 1. Teorija i historija sporta                                                            5.10.2018. u 10h  kabinet
 2. Metodika sporta osnovnoškolskog uzrasta                           5.10.2018. u 9h Kabinet
 3. Teorija i metodika judo-a                                                         5.10.2018 u 10h Kab prof Ekrema Čolakhodžića
 4. Teorija i metodika sportskog treninga                                    5.10.2018. u 12h Kab ass Ademovic Adnana
 5. Funkcionalna anatomija                                                            6.10.2018. u 11h uc 102
 
Odsjek Stručni studij iz oblasti sporta
 
 1.  Osnove menadžmenta u sportu                             5.10.2018.godine u 10 sati, kabinet prof. Damira Đedovića
 
Odsjek Hemija
 
 1. Analitička hemija I                                                         5.10.2018.godine 10 sati  uč.205
 2. Analitička hemija II                                                        5.10.2018.godine 10 sati  uč.205
 3. Fizikalna hemija I                                                           5.10.2018.godine 10 sati  uč.205
 4. Matematika I                                                                  5.10.2018.godine 10 sati  uč.205
 

 Odsjek Razredna nastava

 1.  Matematika II                                                           5.10.2018. u 10:00 kabinet prof.Rijada Novakovića
 2. Matematika I                                                             5.10.2018. u 10:00 kabinet prof.Rijada Novakovića
 3. Kultura usmenog i pisanog izražavanja              5.10.2018. u 12:00 kabinet doc. dr Merzić Sanje
 4. Priroda i društvo                                                    6.10.2018. u 10:00, kabinet prof. Riđanović Lejle
 5. Historija umjetnosti I                                             5.10.2018. u 10:00 kabinet prof.Rijada Novakovića
 6.   

Odsjek Psihologija i sociologija
 
 
 1. Psihologija osjeta i percepcije                              05.10.2018. - 9:00   MOS 4
 2. Sociologija                                                                05.10.2018. 10.00- KAB
 3. Rana socijalna misao                                               05.10.2018. 10:00 KAB
 4. Istorija psihologije i psihološki pravci                   05.10. 2018.  9.00 - MOS 4 
 5. Savremene teorije nacije                                        05.10. 2018.  9.00 - KABINET
 6. Psihopatologija I                                                       05.10. 2018.  9.00 - KABINET
 7.