Termini dolazaka profesora sa Odsjeka Muzičke umjetnosti u januarsko-februarskim ispitnim rokovima 2019.godine

van.prof.Munir Mešanović i
red.prof.Ehlimana Tikveša
 
subota, 23.2.2019.godine u 10 sati i
subota, 9.3.2019.godine u 10 sati
 
red.prof.Emir Nuhanović
 
subota, 2.2.2019.godine u 10 sati i
subota, 16.2.2019.godine u 10 sati
  
 mr.art. Katja Krolo-Šarac, izv.prof.
 
subota, 26.1.2019.godine u 10 sati i
subota, 16.2.2019.godine u 10 sati
 
doc.dr. Lidija Vladić Mandarić
 
srijeda, 23.1.2019.godine u 9.30.sati (studenti se moraju najkasnije do 9.1.2019.godine javiti profesorici na mail lidijavladic@yahoo.com s naznakom ispita koji polažu) i
 
srijeda, 13.2.2019.godine u 9.30. sati