Obavijest o preuzimanju slika sa promocije diplomiranih studenata od 9.2. 2019.godine