Termini dolazaka predmetnih nastavnika sa Odsjeka Muzičke umjetnosti u junsko-julskom ispitnom roku 2019.godine

Red.prof. Ehlimana Tikveša
Van.prof. Munir Mešanović
 
subota, 22.06.2019.godine u 10 sati i 
subota, 06.07.2019.godine u 10 sati
 
Mr.art. Katja Krolo-Šarac, izv.prof.
 
petak, 28.06.2019.godine u 13 sati, uč.204
subota, 13.07.2019.godine u 10 sati, uč.204
 
Red.prof. Emir Nuhanović
 
Utorak, 18.06.2019.godine u 10 sati, uč.204
Srijeda, 03.07.2019.godine u 11 sati, uč.204
 
Dr.sc. Lidija Vladić-Mandarić, docent
 
Utorak, 25.06.2019.godine u 09.30.sati, uč.204
Ponedjeljak, 08.07.2019.godine u 9.30.sati, uč.204