Prijemni ispit za kandidate koji zaključno sa 05.07.2019.godine konkurišu za redovan studij na univerzitetskom studiju Zdravstvena njega

Prijemni ispit iz biologije i hemije za kandidate koji zaključno sa 05.07.2019.godine konkurišu za redovan studij na univerzitetskom studiju Zdravstvena njega održat će se u ponedjeljak, 08.07.2018.godine u 12 sati u sali br.1 (I sprat) u staroj zgradi Fakulteta (preko puta Rektorata).
Prijemni ispit se sprema po udžbenicima biologije (dio koji se odnosi na čovjeka i ćeliju) i hemije iz Gimnazije.

Kandidati su dužni sa sobom ponijeti ličnu kartu ili neki drugi drugi dokument sa slikom.