Termini dolazaka predmetnih nastavnika sa Odsjeka Muzičke umjetnosti u septembarskom ispitnom roku 2019.godine

Red.prof. Ehlimana Tikveša
Van.prof. Munir Mešanović
 
subota, 07.09.2019.godine u 10 sati i 
subota, 21.09.2019.godine u 10 sati
 
Mr.art. Katja Krolo-Šarac, izv.prof.
 
subota, 07.09.2019.godine u 10 sati i 
subota, 21.09.2019.godine u 10 sati
 
Red.prof. Emir Nuhanović
 
Utorak, 27.08.2019.godine u 11 sati
Srijeda, 18.09.2019.godine u 10 sati
 
Dr.sc. Lidija Vladić-Mandarić, docent
 
 
Utorak, 27.08.2019.godine u 9.30 sati
Srijeda, 18.09.2019.godine u 9:30 sati