VAŽNO - OBAVEZNO POGLEDATI - Obavijest ZA SVE STUDENTE o plaćanju naknade u iznosu od 30 KM za korištenje informacionog sistema

Obavještavamo SVE STUDENTE da su dužni uz upisninu i upisni materijal donijeti uplatnicu od
 
30 KM, svrha doznake N2104 naknada za korištenje informacionog sistemažiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
 
Odluka Upravnog odbora o visini naknada, proslijeđena na e/mail adrese studentskih služba jučer, 24.09.2019.godine na kojoj se vidi da studenti moraju platiti gore navedenu naknadu, se nalazi u prilogu.
 
Naknada za korištenje informacionog sistema Univerziteta obuhvata sve prijave ispita predviđenih nastavnim planom i programom i dvije potvrde o statusu studenta.
 
MOLIMO STUDENTE KOJI SU SE UPISALI ZAKLJUČNO SA 24.09.2019.GODINE DA SE JAVE U STUDENTSKU SLUŽBU SA UPLATNICOM OD 30 KM RADI EVIDENCIJE U INDEX I SISTEM.