DODATNI OKTOBARSKI ROK za sve studente Nastavničkog fakulteta i Univerzitetskih studija Zdravstvena njega i Dizajn interijera

Obavještavamo SVE STUDENTE   da je na sjednici Senata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru održanoj 26.9.2019.godine donesena Odluka o organizovanju DODATNOG OKTOBARSKOG ROKA.
 
STUDENTI MOGU PRIJAVITI SAMO JEDAN ISPIT.
 
Prijava ispita će se vršiti samo u PONEDJELJAK, 30.09.2019.godine od 10-12 sati.
 
Prijava je moguća isključivo uz index, prijavu i uplatnicu od:
 
I ciklus

80 KM, svrha doznake: N4131-polaganje ispita na I ciklusu u dopunskim rokovima-po ispitu, žiro-račun: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet
 
II ciklus

80 KM, svrha doznake: N4132-polaganje ispita na II ciklusu u dopunskim rokovima-po ispitu, žiro-račun: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet
 
 
Šifra za studij Zdravstvena njega - Z4131.
Šifra za studij Dizajn interijera - D4131.
 
NA ISPIT MOGU IZAĆI ISKLJUČIVO SAMO STUDENTI KOJI PRIJAVE ISPIT U PONEDJELJAK, 30.09.2019.GODINE..
 
Termini za ispitne rokove će biti objavljeni na web stranici Nastavničkog fakulteta nakon prijave ispita i biće organizovani u srijedu, 2.10.2019.godine.