Termini ispita za dodatne ispite u oktobru za studente koji su 30.09.2019.godine prijavili ispit

Odsjek Sport i zdravlje
 
 1. Ples                                                     2.10.2019.godine u 10 sati  kabinet
 2. Sociologija                                           2.10.2019.godine u 9 sati  kabinet
 3. Kineziološka antropologija                   2.10.2019.godine u 11 sati  kabinet
 Odsjek Pedagogija 
 
 1. Metodika odgojnog rada I                   2.10.2019.godine u 9 sati  kabinet doc.dr. Majre Lalić
 2. Metodika odgojnog rada II                   2.10.2019.godine u 9 sati  kabinet doc.dr. Majre Lalić
Odsjek Hemija
 
 1.  Analitička hemija II                    2.10.2019.godine u 10 sati, uč.205
 2. Anorganska hemija I                  2.10.2019.godine u 10 sati, uč.205
 3. Fizijkalna hemija II                     2.10.2019.godine u 10 sati, uč.205
 4. Fizikalna hemija I                       2.10.2019.godine u 10 sati, uč.205
 5. Fizikalna hemija III                     2.10.2019.godine u 10 sati, uč.205
Odsjek Razredna nastava
 
 1.  Metodička praksa matematike                              2.10.2019.godine u 9 sati, kabinet za spoljne saradnike
 2. Sintaksa i stilistika                                                  2.10.2019.godine u 9 sati, kabinet doc.dr. Sanja Merzić - Mosport
 3. Matematika II                                                         2.10.2019.godine u 9 sati, kabinet za spoljne saradnike
 4. Metodička praksa b/h/s jezika i književnosti          2.10.2019.godine u 9 sati, kabinet doc.dr. Sanja Merzić - Mosport
 
Odsjek Biologija/Konzervacijska biologija i ekologija
 
 1.  Hidrobiologija                                   2.10.2019.godine u 9 sati, kabinet
 2.   Biohemija                                        2.10.2019.godine u 10 sati, uč.205
 Odsjek Psihologija i sociologija
 
 1.  Sociologija organizacije                     2.10.2019.godine u 9 sati, kabinet
 2.   Psihologija osjeta i percepcije           2.10.2019.godine u 11 sati, kabinet
 3. Psihologija mišljenja i inteligencije       2.10.2019.godine u 12 sati, kabinet
 
Univerzitetski studij Dizajn interijera
 
 1. Projektovanje I                         2.10.2019.godine u 10 sati, kabinet predmetnog nastavnika
 2. Projektovanje II                        2.10.2019.godine u 10.30 sati, kabinet predmetnog nastavnika
 3. Primjena računara u dizajnu    2.10.2019.godine u 10 sati, kabinet predmetnog nastavnika