Odluka o iznosu naknade za provjeru vjerodostojnosti diplome stečene na Univerzitetu DŽ. Bijedić