Uplata druge rate školarine za akademsku 2019./2020.godinu za sve studente Nastavničkog fakulteta, studija Zdravstvena njega i Dizajn interijera po kategorijama

Obavještavamo sve studente da su obavezni najkasnije prije ovjere semestra i prijave ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku uplatiti II (drugu) ratu školarine  za akademsku 2019./2020.godinu. Studenti su dužni u polje svrha doznake na uplatnicama OBAVEZNO PISATI ŠIFRU UPLATE sa opisom iste, te uplatnicu donijeti sa indexom u studentsku službu radi evidentiranja uplate u index.
Napominjemo da ovjera semestra i prijava ispita NEĆE BITI MOGUĆA bez uplate rate.
 
 
Studenti su obavezni uplatiti slijedeće (po godinama i kategorijama):
 
 
PRVA GODINA (prvi put upisani) - I ciklus studija (studenti Nastavničkog fakulteta)
 
REDOVAN STUDIJ

  -uplatnica od 200 KM svrha doznake: N1101-Uplata za ljetni semestar-akad.2019./20.godina, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1206-DRUGA RATA ZA AKAD.2019./20.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
VANREDAN STUDIJ
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1306-DRUGA RATA ŠKOLARINE  ZA AKAD.2019./20.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 VANREDAN STUDIJ I REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE(strani državljani iz zemalja bivše Jugoslavije)
 
 
 *Za strane državljane iz zemalja bivše Jugoslavije, druga rata iznosi 500 KM, svrha doznake: N1411-DRUGA RATA ŠKOLARINE AKAD.2019./20.GOD., uplatiti na žiro-račun broj 1610200000290613, Primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 

 
UNIVERZITETSKI STUDIJ: ZDRAVSTVENA NJEGA-Prva godina - I put upisani
 
 
 REDOVAN STUDIJ

  -uplatnica od 200 KM svrha doznake: Z1101-Uplata za ljetni semestar-akad.2019./20.godina, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: Z1206-DRUGA RATA ZA AKAD.2019./20.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
VANREDAN STUDIJ
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: Z1306-DRUGA RATA ŠKOLARINE  ZA AKAD.2019./20.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
UNIVERZITETSKI STUDIJ: DIZAJN INTERIJERA - PRVI PUT UPISANI
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE
 
- uplatnica 600 KM svrha doznake: D1203-DRUGA RATA ŠKOLARINE  ZA AKAD.2019./20.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

 
DRUGI CIKLUS STUDIJA/DIPLOMSKI STUDIJ (prvi put upisani)

 
REDOVAN STUDIJ
 
 -uplatnica od 400 KM svrha doznake: N1501-RATA ZA LJETNI SEMESTAR-AKAD.2019./20.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE I VANREDAN STUDIJ
 
 -uplatnica od 400 KM svrha doznake: N1601-DRUGA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2019./20.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
*Za strane državljane iz zemalja bivše Jugoslavije, druga rata iznosi 500  KM, svrha doznake: N1411-DRUGA RATA ŠKOLARINE AKAD.2019./20.GOD., uplatiti na žiro-račun broj 1610200000290613, Primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 

STRUČNI STUDIJ IZ OBLASTI SPORTA (DRUGA GODINA)
 
 -uplatnica od 400 KM svrha doznake: N1602-DRUGA RATA ŠKOLARINE ZA STRUČNI STUDIJ-AKAD.2019./20.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 

DRUGA, TREĆA I ČETVRTA GODINA (prvi put upisani) - I ciklus studija
 
 
 REDOVAN STUDIJ-Nastavnički fakultet
 
 
 -uplatnica od 200/240/280/320 KM (ovisi o broju nepoloženih/prenesenih ispita), svrha doznake: N1102 -RATA ZA LJETNI SEMESTAR-AKAD.2019./20.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
REDOVAN STUDIJ-Zdravstvena njega
 
 
 -uplatnica od 200/240/280/320 KM (ovisi o broju nepoloženih/prenesenih ispita), svrha doznake: Z1102 -RATA ZA LJETNI SEMESTAR-AKAD.2019./20.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 

REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE-Nastavnički fakultet
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1207-DRUGA RATA ZA AKAD.2019./20.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE-Zdravstvena njega
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: Z1207-DRUGA RATA ZA AKAD.2019./20.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE-Dizajn interijera
 
 -uplatnica od 600 KM svrha doznake: D1207-DRUGA RATA ZA AKAD.2019./20.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
 VANREDAN STUDIJ-Nastavnički fakultet
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1307-DRUGA RATA ŠKOLARINE  ZA AKAD.2019./20.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
VANREDAN STUDIJ-Zdravstvena njega
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: Z1307-DRUGA RATA ŠKOLARINE  ZA AKAD.2019./20.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 ______________________________________________________________________________________________________________
 
 *Za strane državljane iz zemalja bivše Jugoslavije, druga rata iznosi 600 KM, svrha doznake: N1412-DRUGA RATA ŠKOLARINE AKAD.2019./20.GOD., uplatiti na žiro-račun broj 1610200000290613, Primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić - Nastavnički fakultet
 

 
 
OBNOVE PRVE, DRUGE, TREĆE I ČETVRTE GODINE
 
 
REDOVAN STUDIJ-Nastavnički fakultet
 
 
 -uplatnica od 320/360/400 KM (ovisi o broju nepoloženih/prenesenih ispita), svrha doznake: N1104-RATA ZA PONOVLJENI UPIS-AKAD.2019./20.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE-Nastavnički fakultet
 
 -uplatnica od 500 KM (ili manje pogledati na kraju indexa dug), svrha doznake: N1209-DRUGA RATA ZA PONOVLJENI UPIS- AKAD.2019./20.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE-Zdravstvena njega
 
 -uplatnica od 40 KM/120 KM//200 KM/280 KM/300 KM (zavisi od broja nepoloženih ispita i evidentiranog duga u indexu) svrha doznake: Z1209-DRUGA RATA ZA PONOVLJENI UPIS- AKAD.2019./20.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE-Dizajn interijera
 
 -uplatnica od 120  KM (zavisi od broja nepoloženih ispita i evidentiranog duga u indexu) svrha doznake: D1209-DRUGA RATA ZA PONOVLJENI UPIS- AKAD.2019./20.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
VANREDAN STUDIJ-Nastavnički fakultet
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1309-DRUGA RATA ZA PONOVLJENI UPIS-AKAD.2019./20.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
MOLIMO STUDENTE DA NA UPLATNICE OBAVEZNO PIŠU ŠIFRU ZA UPLATU.
POČETNO SLOVO ZA STUDENTE NASTAVNIČKOG FAKULTETA JE N,
ZA ZDRAVSTVENU NJEGU Z,
ZA DIZAJN INTERIJERA D.