VAŽNO - Obavijest za apsolvente i imatrikulante koji zaključno sa 27.12.2019.godine nisu položili sve ispite

Obavještavamo studente-apsolvente i studente-imatrikulante (a koji su svoj status regulisali u akademskoj 2019./2020.godini), a koji zaključno sa 27.12.2019.godine nisu položili sve ispite predviđene nastavnim planom i programom Odsjeka, da su dužni su u periodu od 3.1.2020. do 10.1.2020. godine izvršiti uplatu na ime:


N2104 - naknada za korištenje informacionog sistema

Iznos 30,00 KM 

Žiro-račun: 1610200000290031

Primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

 

 

Napominjemo da prijava ispita (putem platforme e.unmo) neće biti moguća bez gore navedene uplate.