Obavijest o uplati diplome za sve studente I i II ciklusa koji su studij okončali u 2019.godini

Obavještavamo sve studente I i II ciklusa koji su studij okončali u 2019.godini da su obavezni  najkasnije do 31.1.2020.godine na ime troškova izrade diplome uplatiti sljedeće:
 
PRVI CIKLUS STUDIJA/DODIPLOMSKI STUDIJ

- 100 KM (stotinu KM), svrha doznake: N4115-IZDAVANJE DIPLOME PRVOG CIKLUSA STUDIJA,  žiro-račun broj:1610200000290613, primalac Univerzitet »Džemal Bijedić« - Nastavnički fakultet
 

 DRUGI CIKLUS STUDIJA/DIPLOMSKI STUDIJ
- 200 KM (dvije stotine KM), svrha doznake: N4118-IZDAVANJE DIPLOME DRUGOG CIKLUSA STUDIJA, žiro-račun broj:1610200000290613, primalac Univerzitet »Džemal Bijedić« - Nastavnički fakultet


Uplatnicu ste dužni sačuvati i na dan promocije, doći u studentsku službu Nastavničkog fakulteta da se potpišete u matičnu knjigu, ako planirate prisustvovati svečanoj dodjeli diploma.

Molimo diplomirane studente s područja Mostara i okoline da u periodu od   20. januara. – 7. februara 2020.godine dođu u studentsku službu sa uplatnicom da se potpišu, ako planiraju prisustvovati svečanoj dodjeli diploma, da bi izbjegli ogromne gužve na dan promocije.

Napominjemo studentima da se pridržavaju rokova za uplatu diploma, jer u skladu sa članom 4., stav.4. Odluke o visini troškova školarine i drugih usluga za studente Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru studenti koji ne preuzmu diplome o završenom studiju u roku od 60 dana od dana izdavanja diplome, će morati platiti visinu naknade utvrđene za izdavanje duplikata navedenih diploma.

Promocija diplomiranih studenata koji su svoj studij završili u 2019. godini, održat će se u  subotu, 08.02.2020. godine u 11.00 sati u Sportskoj dvorani, Sjeverni logor, Mostar.