Odluka o dodjeli Nagrade dekana studentima Nastavničkog fakulteta s najboljim uspjehom ostvarenim u akademskoj 2018./2019.godini

U prilogu se nalazi Odluka o dodjeli Nagrade dekana studentima Nastavničkog fakulteta s najboljim uspjehom ostvarenim u prethodnoj, akademskoj 2018./2019.godini.
Datum dodjele Nagrade dekana će se naknadno utvrditi, o čemu će studenti biti blagovremeno obaviješteni putem oglasne ploče , web stranice Nastavničkog fakulteta i e/mail adresa.