Uplata treće rate školarine za akademsku 2019./2020.godinu za redovne samofinansirajuće i vanredne studente Nastavničkog fakulteta i univerzitetskog studija Dizajn interijera za akademsku 2019./2020.godinu

Obavještavamo sve redovne samofinansirajuće i vanredne studente Nastavničkog fakulteta i Univerzitetskog studija Dizajn interijera da su obavezni najkasnije prije ovjere semestra i prijave ispita u junsko-julskom ispitnom roku uplatiti III (treću) ratu školarine  za akademsku 2019./2020.godinu.

Studenti su dužni u polje svrha doznake na uplatnicama OBAVEZNO PISATI ŠIFRU UPLATE sa opisom iste, te uplatnicu donijeti sa indexom u studentsku službu radi evidentiranja uplate u index.
Napominjemo da ovjera semestra i prijava ispita NEĆE BITI MOGUĆA bez uplate rate.
 
 
Studenti su obavezni uplatiti slijedeće (po godinama i kategorijama):
 
 
PRVA GODINA (prvi put upisani) - I ciklus studija (studenti Nastavničkog fakulteta)
 

REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1206-TREĆA RATA ZA AKAD.2019./20.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
VANREDAN STUDIJ
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1306-TREĆA RATA ŠKOLARINE  ZA AKAD.2019./20.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 VANREDAN STUDIJ (strani državljani iz zemalja bivše Jugoslavije)
 
 *Za strane državljane iz zemalja bivše Jugoslavije, treća rata iznosi 600 KM, svrha doznake: N1411-TREĆA  RATA ŠKOLARINE AKAD.2019./20.GOD., uplatiti na žiro-račun broj 1610200000290613, Primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
**Za strane državljane iz OSTALIH DRŽAVA, treća rata iznosi 1000 KM, svrha doznake: N1421-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA 2019./20.GOD., uplatiti na žiro-račun broj 1610200000290613, Primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
UNIVERZITETSKI STUDIJ: DIZAJN INTERIJERA - PRVI PUT UPISANI
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE
 
- uplatnica 600 KM svrha doznake: D1203-TREĆA RATA ŠKOLARINE  ZA AKAD.2019./20.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 

 
DRUGI CIKLUS STUDIJA/DIPLOMSKI STUDIJ (prvi put upisani)

 
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE I VANREDAN STUDIJ
 
 -uplatnica od 400 KM svrha doznake: N1601-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2019./20.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
*Za strane državljane iz zemalja bivše Jugoslavije, treća rata iznosi 500  KM, svrha doznake: N1411-TREĆA RATA ŠKOLARINE AKAD.2019./20.GOD., uplatiti na žiro-račun broj 1610200000290613, Primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
STRUČNI STUDIJ IZ OBLASTI SPORTA (DRUGA GODINA)
 
 -uplatnica od 400 KM svrha doznake: N1602-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA STRUČNI STUDIJ-AKAD.2019./20.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

 
 
 
DRUGA, TREĆA I ČETVRTA GODINA (prvi put upisani) - I ciklus studija
 
 

REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE-Nastavnički fakultet
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1207-TREĆA RATA ZA AKAD.2019./20.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE-Dizajn interijera
 
 -uplatnica od 600 KM svrha doznake: D1207-TREĆA RATA ZA AKAD.2019./20.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
 VANREDAN STUDIJ-Nastavnički fakultet
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1307-TREĆA RATA ŠKOLARINE  ZA AKAD.2019./20.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 ______________________________________________________________________________________________________________
 
 *Za strane državljane iz zemalja bivše Jugoslavije, treća rata iznosi 600 KM, svrha doznake: N1412-TREĆA RATA ŠKOLARINE AKAD.2019./20.GOD., uplatiti na žiro-račun broj 1610200000290613, Primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić - Nastavnički fakultet
 

 
 
OBNOVE PRVE, DRUGE, TREĆE I ČETVRTE GODINE (studenti Nastavničkog fakulteta)
 
 
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE
 
 -uplatnica od 500 KM (ili manje pogledati na kraju indexa dug), svrha doznake: N1209-TREĆA RATA ZA PONOVLJENI UPIS- AKAD.2019./20.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
VANREDAN STUDIJ
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1309-TREĆA RATA ZA PONOVLJENI UPIS-AKAD.2019./20.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
MOLIMO STUDENTE DA NA UPLATNICE OBAVEZNO PIŠU ŠIFRU ZA UPLATU.
 
POČETNO SLOVO ZA STUDENTE NASTAVNIČKOG FAKULTETA JE N,

ZA DIZAJN INTERIJERA D.