Ovjera LJETNOG SEMESTRA za sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta i Univerzitetskog studija Dizajn interijera upisane u akademskoj 2019./20.godini - od 15.06. - 19.06.2020.godine

Obavještavamo sve studente Nastavničkog fakulteta i univerzitetskog studija Dizajn interijera upisane u akademskoj 2019./20.godini da su dužni u periodu od 15.06. - 19.06.2020.godine ovjeriti  LJETNI SEMESTAR 
 
Za ovjeru semestra je potrebno slijedeće:
 
REDOVAN STUDIJ
 
- uredno popunjen index sa predmetima iz ljetnog semestra sa upisanim ECTS bodovima i SVI POTPISI predmetnih nastavnika,
- popunjen semestralni list (uzeti u studentskoj službi) sa upisanim predmetima, nastavnicima i ECTS bodovima (vidjeti na oglasnoj ploči na ispitnim rokovima)


REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE
 
- uredno popunjen index sa predmetima iz ljetnog semestra sa upisanim ECTS bodovima i SVI POTPISI predmetnih nastavnika,
- popunjen semestralni list (uzeti u studentskoj službi) sa upisanim predmetima, nastavnicima i ECTS bodovima (vidjeti na oglasnoj ploči na ispitnim rokovima)
- uplatnica za treću ratu školarine (vidjeti uputstvo u obavijesti za uplatu treće rate).
 
 
VANREDAN STUDIJ
 
- uredno popunjen index sa predmetima iz ljetnog semestra, predmetnim nastavnicima i ECTS bodovima,
- popunjen semestralni list (uzeti u studentskoj službi) sa upisanim predmetima, nastavnicima i ECTS bodovima (vidjeti na oglasnoj ploči na ispitnim rokovima)
- uplatnica za treću ratu školarine (vidjeti uputstvo u obavijesti za uplatu treće rate).