Upis imatrikulacije za studente završnih godina (IV godine, III godine na Stručnom studiju iz oblasti sporta i II ciklusa studija) kojima status ističe 15.06.2020.godine (apsolventski staž)

Obavještavamo studente ZAVRŠNIH GODINA (IV godine svi Odsjeci, III godine na Stručnom studiju iz oblasti sporta i studente II ciklusa studija-svi Odsjeci) kojima status ističe  15.06.2020.godine - 15 dana od ukidanja vanrednog stanja (apsolventi) da će se UPIS IMATRIKULACIJE vršiti u periodu od 16.06. - 19.06.2020.godine, svakim radnim danom u terminu od 10 do 13 sati u studentskoj službi.
 
U skladu sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta, nakon isteka apsolventskog staža, studenti imatrikulanti, plaćaju sljedeće:
 
 
         I (prvi) ciklus/dodiplomski studij
 
 
 • BiH državljani,  za svaki naredni semestar plaćaju 200 KM i 80 KM za svaki nepoloženi ispit u jednogodišnjem periodu;
 • STRANI DRŽAVLJANI IZ ZEMALJA BIVŠE JUGOSLAVIJE, plaćaju 300 KM i 150 KM za svaki nepoloženi ispit u jednogodišnjem periodu;
 
         II (drugi) ciklus/diplomski studij
 
 • REDOVNI STUDENTI II ciklusa, BiH državljani,  za svaki naredni semestar plaćaju 200 KM i 100 KM za svaki nepoloženi ispit u jednogodišnjem periodu;
 • REDOVNI SAMOFINANSIRAJUĆI I VANREDNI STUDENTI II ciklusa, BiH državljani,  za svaki naredni semestar plaćaju 200 KM i 150 KM za svaki nepoloženi ispit u jednogodišnjem periodu;
 • STRANI DRŽAVLJANI II CIKLUSA IZ ZEMALJA BIVŠE JUGOSLAVIJE, plaćaju 300 KM i 150 KM za svaki nepoloženi ispit u jednogodišnjem periodu;

Studenti kojima je nakon isteka apsolventskog staža, studenti imatrikulanti, ostao samo završni ispit, odnosno diplomski rad, popunjavaju upisni materijal, i plaćaju samo naknadu za polaganje završnog/diplomskog rada na I/II ciklusu studija.
 
 Za imatrikulaciju je potrebno:
 
I CIKLUS STUDIJA/DODIPLOMSKI STUDIJ
 
 
 REDOVAN STUDIJ - uplata za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 30.9.2020.godine
 
 • index sa svim upisanim i potpisanim ispitima
 • upisni materijal, kupiti u studentskoj službi
 • uplatnica od 280/360/440/520/600 KM (zavisi od broja nepoloženih ispita), svrha doznake: N1106-imatrikulacija-redovni studij za jedan semestar-akad.2019./20.godina, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.
 • ako je u apsolventskom stažu plaćena naknada za korištenje informacionog sistema, studenti imatrikulanti ne plaćaju ponovo naknadu. Ako nije moraju uplatiti: 30 KM, svrha doznake - N2104-naknada za korištenje informacionog sistema, žiro-račun: 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru.
 
 REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ (BIH DRŽAVLJANI) - uplata za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 30.9.2020.godine
 
 • index sa svim upisanim i potpisanim ispitima
 • upisni materijal, kupiti u studentskoj službi
 • uplatnica od 280/360/440/520/600 KM (zavisi od broja nepoloženih ispita), svrha doznake: N1211-imatrikulacija-red.samofinansirajući - za jedan semestar-akad.2019/20.godina, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.
 • ako je u apsolventskom stažu plaćena naknada za korištenje informacionog sistema, studenti imatrikulanti ne plaćaju ponovo naknadu. Ako nije moraju uplatiti: 30 KM, svrha doznake - N2104-naknada za korištenje informacionog sistema, žiro-račun: 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru.
 
REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI I VANREDAN STUDIJ (STRANI DRŽAVLJANI IZ ZEMALJA BIVŠE JUGOSLAVIJE) - uplata za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 30.9.2020.godine
 
 • index sa svim upisanim i potpisanim ispitima
 • upisni materijal, kupiti u studentskoj službi
 • uplatnica od 450/600 KM (zavisi od broja nepoloženih ispita), svrha doznake: N1416-imatrikulacija - Str.drž.-samofinansirajući/vanredan studij za jedan semestar-akad.2019./20.godina, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.
 • ako je u apsolventskom stažu plaćena naknada za korištenje informacionog sistema, studenti imatrikulanti ne plaćaju ponovo naknadu. Ako nije moraju uplatiti: 30 KM, svrha doznake - N2104-naknada za korištenje informacionog sistema, žiro-račun: 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru.
 
VANREDAN STUDIJ (BIH DRŽAVLJANI) - uplata za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 30.9.2020.godine
 
 • index sa svim upisanim i potpisanim ispitima
 • upisni materijal, kupiti u studentskoj službi
 • uplatnica od 280/360/440/520/600 KM (zavisi od broja nepoloženih ispita), svrha doznake: N1311-imatrikulacija-vanredni studij- za jedan semestar-akad.2019./20.godina, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.
 • ako je u apsolventskom stažu plaćena naknada za korištenje informacionog sistema, studenti imatrikulanti ne plaćaju ponovo naknadu. Ako nije moraju uplatiti: 30 KM, svrha doznake - N2104-naknada za korištenje informacionog sistema, žiro-račun: 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru.
 
 II CIKLUS STUDIJA/DIPLOMSKI STUDIJ
 
 REDOVAN STUDIJ - uplata za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 30.9.2020.godine
 
 • index sa svim upisanim i potpisanim ispitima
 • upisni materijal, kupiti u studentskoj službi
 • uplatnica od 300/400/500/600 KM (zavisi od broja nepoloženih ispita), svrha doznake: N1505-imatrikulacija-redovni studij II CIKLUSA za jedan semestar-akad.2019./20.godina, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.
 • ako je u apsolventskom stažu plaćena naknada za korištenje informacionog sistema, studenti imatrikulanti ne plaćaju ponovo naknadu. Ako nije moraju uplatiti: 30 KM, svrha doznake - N2104-naknada za korištenje informacionog sistema, žiro-račun: 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru.
 
REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ I VANREDAN STUDIJ (BIH DRŽAVLJANI) - uplata za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 30.9.2020.godine
 
 • index sa svim upisanim i potpisanim ispitima
 • upisni materijal, kupiti u studentskoj službi
 • uplatnica od 350/500/600 (zavisi od broja nepoloženih ispita), svrha doznake: N1605-imatrikulacija-red.samofinansirajući/vanredni - za jedan semestar-akad.2019./20.godina, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.
 • ako je u apsolventskom stažu plaćena naknada za korištenje informacionog sistema, studenti imatrikulanti ne plaćaju ponovo naknadu. Ako nije moraju uplatiti: 30 KM, svrha doznake - N2104-naknada za korištenje informacionog sistema, žiro-račun: 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru.
 
REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI I VANREDAN STUDIJ (STRANI DRŽAVLJANI IZ ZEMALJA BIVŠE JUGOSLAVIJE) - uplata za jedan semestar, a koji traje zaključno sa 30.9.2020.godine
 
 • index sa svim upisanim i potpisanim ispitima
 • upisni materijal, kupiti u studentskoj službi
 • uplatnica od 450/600 KM (zavisi od broja nepoloženih ispita), svrha doznake: N1416-imatrikulacija - Str.drž.-samofinansirajući/vanredan studij za jedan semestar-akad.2019./20.godina, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.
 • ako je u apsolventskom stažu plaćena naknada za korištenje informacionog sistema, studenti imatrikulanti ne plaćaju ponovo naknadu. Ako nije moraju uplatiti: 30 KM, svrha doznake - N2104-naknada za korištenje informacionog sistema, žiro-račun: 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru.